CafedialogIvrige Iris-ambassadører på kafédialog.

EU har bestemt at alle medlemslandene og alliansepartnere skal materialgjenvinne 65 prosent av avfallet innen 2035. Det betyr at 65 prosent av alt avfallet fra husholdningene skal brukes som råstoff til nye produkter og bare 35 prosent skal kastes i restavfallet. I dag ligger Salten på over 60 prosent kildesortert avfall fra husholdningene. Vi er med andre ord veldig nært å bli de første i verden til å nå målet, hele 15 år før tida!
 

Vilja

“Jeg vil ikke at folk skal kjøpe
så mange ting,eller kaste ting i do”


Les mer hva Vilja mener om framtida her. 

 

Hele Salten

- Vi ønsker å lære av de som bruker tjenestene våre, og vil prøve å imøtekomme de utfordringene det eventuelt måtte ha med dagens løsninger. Målet er at 65 prosent av avfallet fra husholdningene i Salten skal gå til materialgjenvinning. Skal vi klare det, må vi ha med oss hele Salten, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.
  Han gikk bredt ut på Facebook for å finne personer som ønsket å gi Iris tips om forbedringer, og kanskje ideer til bedre og andre systemer for å få dette til. Han var derimot ikke helt forberedt på antallet som ville bidra, for engasjement tok av i sosiale medier. Folk i Salten bryr seg om dette, og det er vi så glade for.


Bjørn Ivar om matavfall

"Det vanvittige forbruket er den
virkelige syndebukken"

Les hva Bjørn Ivar mener om avfall her. 

 

Gode råd

- Vi setter utrolig stor pris på engasjementet og lover at vi nå skal gå igjennom alle forbedringsforslag som er kommet, sier en veldig fornøyd Hjelseng.
  Med på dialogmøte var 11 dedikerte personer som ville gi råd til Iris-sjefen. 
  Både på Facebook og i samtalegruppene kom det innspill om at Iris burde sende ut en egen liten rød beholder til oppsamling av elektrisk avfall, alt fra småelektronikk til lyspærer og batterier. Det vil gjøre det enklere å sortere dette avfallet ut fra restavfallet.
 Videre var det flere som etterlyste en egen krok for å feste plastsekken i, slik at den ikke blir tatt av vinden på hentedagen. Andre ønsket et bedre system på plastsorteringen.

 

Trine om avfall på jobben

Trine går den ekstra mila for å bidra
til resirkulering på arbeidsplassen. 

Les hva Trine mener om sortering på jobb her. 

 

Matdunken

I samtalegruppene kom det også fram et ønske om mer informasjon fra Iris. Både om hvilke produkter som blir laget av det kildesorterte avfallet, og årlig statistikk hvor mye av avfallet som er kildesortert. 
  Det ble også diskutert om en måned hentefrekvens på matavfallet i Bodø vinterstid er for lang periode. Det fører til mer fastfrysing av matavfallet enn ved 14 dagers intervall. 
  Flere av deltakerne tok opp problemene med Iris-appen, og at det er stor forskjell på sortering av avfallet ute i bedriftene og hjemme. At det burde være enklere å kildesortere også på jobb. 

 

Sonja om miljøet

"Sortering er lett for vi har så god
plass"


Les hva Sonja mener om å ta ansvar her.

 

- Jeg er kjempefornøyd med tilbakemeldingene og den store interessen folk har vist. Det gjør at jeg har stor tro på at det er mulig å nå målet på 65 prosents materialgjenvinning i 2020, for her i Salten jobber vi sammen om å få det beste løsningene, sier Hjelseng.

 

Felles ansvar

"Vi er bekymret for jordkloden og ser
at noe må gjøres"


Les mer om Erland og Malin som har
valgt et miljøbevisst liv her.

 

Facebook

Mange har vist et stort engasjement på Facebook. Her er noen av forslagene:

 • Facebook som infokanal til bedre sortering
 • Fortelle hvordan avfallet blir resirkulert
 • Boks til lyspærer og batterier
 • Hente plast dobbelt så ofte
 • Flere nedgravde containere der man kan droppe ned avfall og betale pr kilo
 • Alle poser til avfall skal være gratis
 • Bedre matavfallsposer
 • Sortering som i Tromsø der alt kastes i en dunk med ulike farger på posene
 • Dunk med komprimerings for plast
 • Bedre informasjon om hva som skjer med avfallet
 • Krok på papirdunken slik at lokket ikke blåses opp i vinden
 • Større fradrag ved hjemmekompostering/bokashi
 • Klippekort på Miljøtorgene
 • Mer informasjon om hva som kan kastes i glassdunken

Bli verdensmester i kildesortering,
se sorteringsguiden her.