• Med havet som nærmeste nabo

 • Bordalo II - fra avfall til kunst

 • Stemland Gårdsbarnehage

 • Hva skjer med matavfallet?

 • Takk Salten - jubileumsfilm

 • Batterier tar fyr i restavfallet

 • Takk Salten - jubileum 2020

 • Bedriftspakken fra Retura Iris

 • Hvor skal bleier sorteres?

 • Hvor skal emballasjen kastes?

 • Hvor skal isopor kastes?

 • Hvor skal hundebæsjeposen?