mann og dame med jordSture Wilmann og Ingrid Schistad Berg med kvalitetsjord fra kompostanlegget til Iris Produksjon.

- For oss er det viktig at vi kan gi noe tilbake når folk i Salten er flinke til å sortere ut matavfallet. Og her er resultatet av behandling og kompostering. Jorda er så næringsrik at vi må tilsette sand for å få et best mulig produkt til bruk i hager, plener og til revegetering.
  - Vi har også hatt et samarbeid med Bodø Andelslandbruk på Vågønes som har testet ut joda fra oss i matproduksjon med meget godt resultat, sier rådgiver for miljø og bærekraft Ingrid Schistad Berg.

Videreforedler matavfallet

Det er høysesong for salg av jord fra Iris. På de fleste miljøtorg kjøper kundene hengerlass med jord til en billig penge.
  - Om noen ønsker å kjøpe større mengder og få jorda tilkjørt, ordner vi det også, sier salgssjef Sture Wilmann.
  - Det er egentlig en fantastisk prosess. Vi får inn matavfall fra husholdninger og næringsliv i hele Salten og Ofoten. Videreforedler det, og legger det til nedbryting i store ranker. Så gjør mikroorganismene den største delen av jobben, før vi sikter og blander den næringsrike jorda med sand, sier Wilmann entusiastisk.

Planting i blomsterbedBodø kommune bruker jord fra Iris i blomsterbedene i byen, som her ved Stormen bibliotek.

Litt bedre sortering

Iris har helt siden 1997 levert jord til alt fra enkeltpersoner til store veiutbyggere.
  - Samtidig med at folk i Salten startet med kildesortering av mat-, rest- og papiravfall, etablerte vi eget kompostanlegg for behandling av matavfallet.
- Nå forsortrer vi alt avfallet som kommer inn, for selv om mange er flinke til å sortere, er det fortsatt for mye i matavfallet som ikke lar seg kompostere. Alt fra elektriske artikler til plast, fotballer, jernstenger, klær, matter og gulvtepper, forteller Schistad Berg.

Nedbryting i ranker

Etter at forsorteringen er gjort går avfallet inn i en maskin som tar ut plast og tilsetter vann. Den bløte massen blir blandet med kvernet hageavfall, noe som gir struktur i blandingen, før den legges i store ranker der mikroorganismene sørger for nedbryting og omdanning til jord med temperaturer opp til 70-80 grader.
  I fjor tok Iris imot over 11.000 tonn med matavfall som ble omgjort til næringsrik jord. Dette tilsvarer rundt 440 vogntoglass.

Man måker jord på biltilhengerJord laget av matavfall selges fra de fleste miljøtorg i Salten.

Knapphet på jord

- Vi sitter igjen med rundt 15 prosent jord av de mengdene med matavfall og hageavfall vi får inn. Når vi vet at det nå er knapphet på god jord er vi glade for at vi kan tilby dette til både privatpersoner og næringsliv i Salten, sier Wilmann. 
  Jord fra Nord-Norges største kompostanlegg er det mange som har brukt til å anlegge blomsterbed og plener. Også Bodø kommune har brukt kompostjord i forbindelse med beplanting i byen.
  - Vi er opptatt av å levere en så god vare som mulig. Jorda vi produserer tilfredsstiller kvalitetsklasse I, som er meget god kvalitet, avslutter Schistad Berg og Wilmann.

KompostrankerI rankene bryter mikroorganismer ned matavfallet og omdanner det til jord.