Gutt med plastavfall
Oliver Fagerland Danielsen med en plastgjenstand han har plukket i fjæra.

- Det er trist å tenke på at alt avfallet vi har ryddet her på den korte tiden ville havnet i havet og blitt brutt ned til små biter som fisken ville oppfattet som mat. Og det er det jo ikke, sier Oliver Fagerland Danielsen.

Overrasket over mengde

Han og medelevene ved skolen vet at det ligger en god del avfall i fjæra, men at de skulle finne så mye på bare en kort gåtur overrasket de aller fleste.
  - Hvis alle hadde tatt med seg avfallet sitt og ryddet opp etter seg ville ikke dette vært noe problem, sier Eira Røkkum mens hun ser ned i avfallssekken som begynner å fylles.
 - Det er så kjipt å tenke på at plasten som havner i naturen aldri blir helt borte, men i stedet brytes ned til mikroplast som skader både natur og dyreliv.

To jenter på srand
Kaja Gundersen (t.v) og Astrid Rørvik (t.h) har funnet en plastgjenstand som ser ut til å ha vært oppbevaring for fiskesluker.

Marin forsøpling som tema

Marin forsøpling og utfordringene med mikroplast var dagens tema i klasserommet før elevene tok turen i fjæra sammen med Tone Sandvik fra RamSalten Våtmarkssenter på Kjerringøy. Hun har utarbeidet et eget skoleprosjekt om marint avfall og mikroplast og jobber for å gjøre skoleelever til engasjerte ambassadører for det grønne skiftet.
  I samarbeider med Iris og Miljødirektoratet reiser hun rundt til skolene i Salten med et eget undervisningsopplegg for 8. klassingene.

Høyt engasjement

- Det er så viktig at elevene i hele Salten får et forhold til de store endringene som skjer i havet fordi plast skaper ofte problemer for fisk og dyreliv i og ved havet, sier Sandvik.
 - Uten kunnskap skjer det liten endring i hvordan vi forholder oss til den stadig økende bruken av plast i hverdagen.
  Hun opplever et stort engasjement både fra lærere og elever som har deltatt i undervisningsopplegget.
- I vår har vi besøkt flere skoler i Salten og plukket store mengder marint avfall fra fjæra. Dette vil vi fortsette med til høsten, slik at vi får besøkt alle skoler som har takket ja til å delta på dette, sier Sandvik fornøyd.

To gutter på fjæra

Nyttig undervisningsopplegg

Lærer for 8.klasse ved Valnesfjord Skole, Alice Steiring er meget godt fornøyd med undervisningsopplegget. Det er utarbeidet både lærerveiledning og elevhefter. 
   - Dette er et viktig tema og involverer elevene på en fin måte. Etter to timer med informasjon i klasserommet, drar elevene ut i fjæra for å plukke avfall. Det gjør at de er aktivt med i læreprosessen. Vi avslutter med å oppsummere i klasserommet om hva vi har lært og gjort. Et flott opplegg, sier Steiring.

Gutt og jente på strand
Kaja og Vetle med plast som har ligget nedgravd i sand.

Vind og havstrømmer

Elevene fant mer avfall enn det de så ved første øyekast.
 - Selv om kanskje ikke alt avfallet er kastet i fjæra, ender det ofte opp her. Havstrømmer og vinden sørger for at det blir fraktet over store avstander og ikke minst brutt ned til mikroplast, forteller Kaja Gundersen, mens hun plukker opp en plastgjenstand som ser ut til å ha vært oppbevaring for fiskesluker.
  - Bare litt avfall er for mye avfall! Avfall hører ikke hjemme i fjæra. Det er nok mange som kaster avfall i naturen som ikke tenker på konsekvensene, sier hun.

To jenter på strand
Eira Røkkum og Live Hansen har lært mye om marin forsøpling i tillegg til at de har bidratt med rydde det bort fra fjæra.

Holdningsendring

Iris Salten har gjort prosjektet RamSalten Våtmarkssenter til en del av Aksjon Reine Strender i Salten. Det er tredje året selskapet samarbeider med Tone Sandvik, slik at elevene får mer kunnskap om hva marint avfall, og da spesielt hva plast gjør med livet i havet.
  Kommunikasjonsansvarlig i Iris, Arnt E. Pedersen, forteller at dette er et viktig bidrag i å formidle kunnskap om marin forsøpling og skape gode holdninger hos elevene.

Lærerikt og gøy

- Denne dagen har vært svært lærerik. Det er dumt at det ligger så mye avfall i fjæra nært skolen vår, sier Live Hansen
- Det er ikke bare vi i Norge som må bekjempe forøplingen av havet, flere andre land må slutte å bruke hav, elver og bekker som søppeldynge. Jeg har funnet avfall som kommer fra India, og det viser jo bare hvor langt avfall kan transporteres med havstrømmene, sier en engasjert Oliver, som håper at enda flere tar ansvar og fjerner avfall fra strendene i Salten.

Tre damerVannkoordinator Linnea Richter, lærer Alice Steiring og prosjektansvarlig Toe Sandvik er klar for å ta elevene med på ekskursjon i fjæra.