Avfall på kaiaAvfall lagret på kaia i Helligvær. 

Det sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris. Han har stor tro på at også årets aksjon vil bli en stor suksess. For det er mange som har planlagt ryddeaksjoner i hele Salten. Også i vassdrag som for eksempel Beiarelva skal det ryddes i år.

Vassdrag

- Mange er kanskje ikke klar over at midlene vi har fått fra Miljødirektoratet også gjelder rydding i innlands vassdrag. Om noen ønsker å rydde i elever og vann/innsjøer er det bare å kvittere ut sekker på miljøtorgene våre og melde fra når jobben er gjort. Vi vet at det er en god del plast og annet avfall i mange vassdrag, sier Pedersen.
  Han trekker fram innsatsen til «In the same boat» som i vår har gjort et raid i Salten utenfor Bolga, Støtt og i Helligvær. Samlet har Iris tatt imot rundt 15 tonn fra disse aksjonene.

Enorme mengder

- Vi har fått til et meget godt samarbeid med «In the same boat» som har med seg mange frivillige ryddere på sin ferd langs kysten. Det blir fort store mengder på kort tid. Men like viktig er den innsatsen som gjøres av lokale folk i Salten som virkelig har vist hva dugnad er når det gjelder strandrydding. I de 11 årene vi i Iris har koordinert og organisert Aksjon Reine Strender har vi snart tatt imot 500 tonn fra aksjoner i Salten. Det forteller litt om mengdene, og fortsatt er det enormt mye avfall, spesielt ute på øyene der det ferdes lite folk.
  - Vi har også et godt samarbeid med Værøy Miljøgruppe som nå er i full gang med årets aksjon, og Bodø Havn som sørger for at avfall fra veiløse områder kommer inn til land.

Folk drar på avfall

Engasjerer store og små

I Steigen har Lillian Selvik tatt initiativ til aksjonen Plastfri Sørsi. Her gir hele Leines jernet i kampen mot plastsøppel. 8. mai var gjennomførte 40 personer dugnad og sosial samling etterpå. Resultatet ble 30 sekker med avfall.
  - Som en velpleiet tanngard ligger de 13 hvite strendene på rekke og rad fra Haviskaret til Brennviksanden. For to år siden ble Leines Grendelag med på aksjonen der små og store har adoptert strendene og sørger for å holde de fri for avfall. Et fantastisk flott initiativ. Grendelaget har da også tidligere blitt kåret til Årets Strandrydder av oss i Iris, sier Pedersen.

Folk grilløerRydding med påfølgende sosialt samvær er blitt en tradisjon på Sørsi i Steigen.

Fotokonkurranse

Når sesongen er slutt i begynnelsen av oktober skal Iris kåre årets strandrydder i 2021. I fjor var det ekteparet Nils Thommesen og Eva Haugsnes på Bliksvær som vant prisen.
  - Vi er sikre på at vi vil ha mange kandidater å velge i når vi skal gjøre opp status. Samtidig vil jeg minne om fotokonkurransen vi har på Facebook og Instagram der vi i år deler ut tre priser på 3000 kroner i kategoriene blinkskuddet, barn som rydder og rareste funn.
  - Til nå i år er det meldt inn hele 79 aksjoner. Det er langt mer enn på samme tid i fjor der vi endte på nesten 70 tonn. Vi har et klart mål om å gjøre det like bra i år, sier Pedersen, som ikke kan få berømme nok den innsatsen som gjøres for at det skal bli litt bedre å bo i Salten.

Folk samler inn avfall
Store mengder med plastavfall er er ryddet og tatt hånd om av Iris.