Mann samler marint avfallSamboerparet Birger Haftor Nilsen og Ellen Gjertsen har alene samlet 15 tonn med marint avfall i år. Her er en del av de de har funnet.

- Det er enormt store mengder. Presser vi alt avfallet sammen i baller, slik vi gjør med husholdningsplasten, ville vi fylt 20 store vogntog. Vi snakker om en dugnadsinnsats på kanskje mer enn 30 millioner kroner, sier kommunikasjonsansavarlig Arnt E. Pedersen i selskapet.

Rekord

- Etter en litt spe start har det tatt av. I år har vi rundet 78 tonn. Det er langt over hva vi forventet. To store bidragsytere skiller seg ut. Det er «In the same boat», som alene og sammen med lokale ryddere har samlet over 20 tonn i Salten, og samboerparet Ellen Gjertsen og Birger Haftor Nilsen som har bidratt med 15 tonn.
  De ble av Iris kåret til Årets strandrydder 2021 og fikk tidligere i høst prisen av Bodøs ordfører Ida Pinnerød.

Nasjonal toppklasse

- At to personer bruker alt av fritid og ferie til strandrydding er helt spesielt. Det er neppe noen i Norge som kan vise til noe lignende. De har også avdekket at det fortsatt er enorme mengder marint avfall på ubebodde øyer og holmer langt ut i havet, sier Pedersen.
  - Vi har tatt på oss jobben med å koordinere og organisere strandryddingen i Salten. Men det er en liten jobb sammenlignet med den store dugnadsinnsatsen som er gjort. Det at mange har bidratt i flere år, har over tid gitt fantastiske resultater, og har gjort Saltens skjærgård til en litt bedre plass å være både for mennesker og dyr.

Økonomisk støtte

Iris mottok økonomisk støtte fra Miljødirektoratet på vel 1,3 millioner til transport og behandling av marint avfall.
  - Det er støtteordningen gjennom Miljødirektoratet som gjør det mulig for oss å gjennomføre denne type aksjoner. Uten midlene som de stiller til disposisjon ville vi ikke klart å mobilisere til den enorme dugnadsinnsatsen som er gjennomført i Salten disse årene. I årets tildeling har vi også fått midler til forebyggende arbeid for elever i 8. og 9. klasse ved skolene i Salten. Dette prosjektet er et samarbeid med Tone Sandvik ved RamSalten Våtmarksenter på Kjerringøy. Hun har besøkt skolene og tatt elevene med på feltarbeid.
  - For Iris er det viktig å være en bidragsyter også på dette området. Uten holdnings- og atferdsendringer klarer vi ikke å få bukt med det enorme miljøproblemet som marin forsøpling er, sier Pedersen.

Båt med amrint avfall
Bodø Havn har hatt rekordmange henteoppdrag av marint avfall.

Bodø Havn

Han trekker også fram samarbeidet med Bodø Havn.
  - De har bidratt med henting av avfall fra like deponi i først og fremst området rundt Bodø. I år har det blitt rekordmange turer, noe som også vises på mengdene vi har fått inn.
  - Det er en krevende jobb å rydde ute på øyene og ikke minst transportere avfallet til land for behandling. Bodø Havn har en båt som egner seg meget godt til dette formålet. I tillegg til strandryddesekker og løst avfall, har de også hentet store bøyer og nøter som i mange år har forurenset, og som nå er tatt hånd om.  

 

TabellInnsamlede mengder marint avfall fra 2011 til 2021

 

Ti på topp 2021
RyddegjengSekker ryddetKilo
Sailaway" med Ellen og Birger127915348
In the same boat125515060
In the same boat og lokale ryddere5306360
Cermaq3804560
Odd Olsen, Sjunkan2222664
Landegode Velforening1862232
Helligvære, lokale ryddere1551860
Støtt velforening1051260
Steigenskolene1051260
Festvåg velforening1021224

 

Totalt mottok Iris 78.288 kilo i 2021. Av dette var nesten 1100 kilo fra Værøy Miljøgruppa.