Mann rydder marint avfallBirger Haftor Nilsen og Ellen Gjertsen har på fritida rydden rundt ni tonn marint avfall i år. 

- Det er ikke like enkelt å ta inn over seg hvor mye 500 tonn er.  I og med at det meste er plast så utgjør det et enormt søppelberg. Presset sammen i baller ville vi fylt 20 vogntog. Det forteller litt om mengdene som er ryddet disse årene, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.

Stor innsats

- Det gjøres en eventyrlig innsats i hele Salten. Hvert år siden 2011 har folk ryddet, noe som vises godt på mange strender. Men fortsatt er det mye å ta av, spesielt på øyer og holmer der folk normalt ikke ferdes.
  - Vi satte oss et mål om å nå 70 tonn i år. Det ser ut til at vi er i ferd med å lykkes med det, for både i ferien og etter at hekkingen er over, er det mange som skal ut på strandrydding.

søppelbergIris plasserte 50 tonn plast utenfor Stormen bibliotek i 2017 for å vise hvor mye selskapet tok imot året før. Nå er søppelberget ti ganger så stort.

 

Hele Salten 

Det er gjennomført aksjoner i alle kommunene i Salten bortsett fra Saltdal.
  - Om noen ønsker å rydde i vassdrag eller innsjøer, så er også det en del av aksjonen. I Beiarn er det gjort en god ryddejobb langs Beiarelva. Vi vet at det ligger en god del marint avfall i andre vassdrag som burde vært ryddet opp. Så her er det bare å kvittere ut sekker på våre miljøtorg, så skal vi hente de når jobben er gjort, sier Pedersen.

Barn drar not etter segElever ved Skaug oppvekstsenter har også i år ryddet marint avfall.

Fantastisk innsats

Han trekker fram samarbeidet med «In the same boat» som har gjort strandhugg flere steder i Salten.
  - Utenfor Bolga, Støtt, Arnøyene og Helligvær har det vært storstilte aksjoner som har vært med og bidratt til at vi til nå har fått inn nesten 60 tonn. Men også andre har gjort en kjempejobb, som samboerparet Ellen Gjertsen og Birger Haftor Nilsen, som alene i ferier og på fritida har ryddet nesten ni tonn i år. Det er helt fantastisk!
  - Vi trenger gode lokomotiv som drar i vei, men også de som rydder bare noen få sekker er enormt viktig for at vi skal lykkes med aksjonen i hele regionen. All ære til de også.

Barn rydder strandJuniorgruppa i Bodø kjøre og rideklubb har ryddet og fant blant annet et dekk.

 

Fotokonkurranse

I slutten av september skal Iris kåre Årets strandrydder.
  - Da skal vi også trekke tre vinnere i fotokonkurransen vår. Vi oppfordrer alle til å bli med i konkurransen og sende inn bilder enten på Instagram, Facebook eller på e-post, slik at vi får dokumentert det store engasjementet som er der ute for å gjøre Salten til en litt mer hyggelig plass i bo.