mann med emballasjeeskerAvfall er ressurser som brukes i produksjon av nye produkter. Utviklingsleder Brynjar Svarstad i Ranheim Paper & Board med emballasjeesker som alle er laget av resirkulert papp.

- Vi har en jobb å gjøre, og den vil jeg at vi skal gjøre i samarbeid med Iris. Målet er jo å kunne inspirere alle borettslag til være med på et felles løft. Først og fremst handler det om å spre kunnskap om hva som skjer med avfallet.
  - Med god informasjon er jeg sikker på at vi kan klare å få til en holdningsendring, og gjennom det redusere restavfallet, sier styreleder Gaute Wold Arntsen og nestleder Heidi Soløy i borettslaget.

Stort potensiale

- Kampanjen i fjor med å få folk i Salten til å bli verdensmester i kildesortering ga resultater. Vi nådde ikke målet med 35 prosent restavfall, men forbedret oss kraftig og havnet til slutt på 36,9 prosent. Men det var gjennomsnittet for alle husholdningene i Salten.  Ser vi isolert på avfall levert i fellesanlegg var hele 48,5 prosent av avfallet restavfall, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.
 - Det betyr at vi her har et stort potensial for forbedringer.

Redusert klimaavtrykk

Et viktig bidrag til å redusere vårt klimaavtrykk er først og fremst å redusere avfallsmengdene. Men også bedre kildesortering, slik at mer av avfallet kan brukes i produksjon av nye produkter gir en god gevinst. Papp, papir, glassemballasje og metallemballasje kan bli til nye materialer, det kan ikke restavfallet. Matavfall vi tar imot på Vikan blir videreforedlet til god kompostjord jord og en stor del av husholdningsplasten inngår produksjon av nye plastprodukter.
  - Undersøkelser vi har gjort viser at nesten halvparten av restavfallet inneholder avfall som kunne vært sortert ut. Nå vil vi i Iris ha med oss alle 10.000 husholdninger i borettslag og sameier i Salten på en storstilt dugnad for å slanke restavfallet, sier Pedersen.

Smir mens jernet er varmt

Leif Aunes vei borettslag I Rønvik i Bodø har med sine 150 boenheter etablert to stasjoner med containere under bakken.
  - Adgangskontroll med nøkkelkort gjør at vi som borettslag har god kontroll på avfallet. At vi må gå noen meter ekstra for å kvitte oss med det er ikke noe problem. Nå skal vi gjøre vårt i samarbeid med Iris for å få beboerne til å bli flinkere å sortere.
  - Vi vil få god drahjelp av diskusjonen og ikke minst fokuset som er på miljø og klima i samfunnet. Det snakkes mye om avfall, både reduksjon og gjenbruk, så nå handler det egentlig om å smi mens jernet er varmt og få til holdningsendringer, sier Wold Arntsen og Soløy.  

Litt ekstra

De mener bestemt at hvis beboerne skal bli motiverte til å redusere restavfallet, må man skape en forståelse om hvorfor det har betydning for miljø og klima. 
  - At det kreves langt mindre energi å gjenbruke f. eks papir i produksjon av nytt papir enn å bruke trevirke, er det nok de færreste av oss som tenker over. Og at det er summen av det vi gjør sammen som teller. Om alle gjør en ekstra innsats hjemme, så vil det samlet sett ha stor betydning, poengterer de to.
  - God kildesortering, og ikke minst rett sortering, er det viktigste husholdningene kan gjøre med avfallet sitt. Vårt mål nå er at vi skal bevege oss ned mot 30 prosent restavfall. For å få det til er vi avhengig av å ha et godt samarbeid med borettslag og sameier. Og det er her vi skal legge trykket på gasspedalen i vår kommunikasjon i år, sier Pedersen.