Personer med diplom og blomsterProsjektleder Anneli Hunstad (f.v.) i Iris, beboer Rune Stemland, styremedlem Lisbeth Jakobsen, tidligere styreleder Gaute Wold Arntsen, nåværende styreleder Kathrine Sandbakk og daglig leder Monica Tennfjord i Iris Service.

- Det har vært utrolig artig å være med i denne konkurransen. Som beboer vet man selv hvordan det er med sortering av avfall, og ikke minst feilsortering. Det å få god informasjon og bli så godt fulgt opp av Iris, og da spesielt Anneli Hunstad, har hatt stor betydning for resultatet, sier tidligere styreleder Gaute Wold Arntsen.
  Tirsdag kunne han og nåværende styreleder Kathrine Sandbakk motta blomster, diplomer og 25.000 kroner fra Iris etter at borettslaget ble best på sortering i konkurranse med Bodøsjøen borettslag og sameiet Martha Støvers Park I og II.

Konkurranse

Det var i fjor at Iris inviterte de tre boligfelleskapene til en uhøytidelig konkurranse om å bli best på sortering.
  - At vi satte fokus nettopp på borettslag og sameier er fordi det sorteres dårligere i fellesanlegg enn hos de som har egen dunk ved boligen.
  - Vi ville finne ut om god informasjon og god dialog med beboerne ville gi bedre sortering av avfallet. Før vi gikk ut med informasjon om prosjektet gjennomgikk vi restavfallet fra de tre deltakerne. Det viste seg at rundt 70 prosent av dette avfallet kunne vært sortert ut som matavfall, papir og papp, husholdningsplast og glass- og metallemballasje. Her var det med andre ord stort potensiale for forbedringer, forteller prosjektleder Anneli Hunstad i Iris.

Kommunikasjon

- I løpet av en konkurranseperiode fra november i fjor til mai i år, har beboerne i borettslagene og sameiet mottatt målrettet kommunikasjon fra Iris om kildesortering gjennom brosjyrer, plakater, mail og andre tiltak.
  - Vi har hatt et godt samarbeid i med alle tre styrelederne. De har virkelig ønsket å bidra med å dele informasjon og minne om konkurransen, sier Hunstad.
  - Og etter seks måneder har vi gjort et nytt dypdykk i restavfallet fra deltakerne. Her så vi en klar forbedring hos alle, men mest hos beboerne i Leif Aunesvei.

Analyse av restavfallAnalysen av restavfallet hos de tre deltakerne i konkurransen fortalte at beboerne i Leif Aunes vei hadde gjort best innsats.

Plukkanalyse

Et dypdykk i restavfallet, eller en plukkanalyse som avfallsbransjen kaller det, er rett og slett en nøye gjennomgang av avfallet for å finne ut hva det inneholder.
  - Vi vet at veldig mye av restavfallet som kommer inn til oss i Iris kunne vært bedre sortert. I den første analysen vi gjorde hos de tre deltakerne var det bare 30 prosent av restavfallet som faktisk var restavfall. De øvrige kunne lett vært sortert i andre avfallstyper. Men denne andelen var for Leif Aunes vei økt til 55 prosent. Det som gjorde mest utslag var mindre matavfall, papp og papir og plastemballasje i restavfallet. Samme tendensen så vi i Bodøsjøen borettslag og Martha Støvers Park I og II, men her var forbedringen betydelig mindre.

Stolte beboere

- Vi er selvfølgelig veldig stolt over å vinne prisen.  Den skal komme alle beboerne til gode. Prosjektet viser at godt samarbeid gir resultater. I spørreundersøkelsen som ble sendt ut svarte mange at de ønsket et eget nedkast for plastemballasje. I samarbeid med Iris ble et restnedkast på hver stasjon gjort om til plast. Det har ikke bare gitt bedre sortering, men også et penere borettslag. Og dette viser hvor viktig det er med en god dialog for å få til forbedringer, sier Wold Arntsen.
  - Bedre sortering, og ikke minst slanking av restavfallet, er et viktig bidrag for å redusere klimaavtrykket vårt. I framtida vil vi derfor bruke kunnskapen fra dette prosjektet for å oppnå like gode forbedringer i andre borettslag og sameier som har felles avfallsløsninger, sier daglig leder Monica Tennfjord i Iris Service.
  Hun berømmer innsatsen til de tre deltakerne i konkurransen og håper at de vil fortsette den gode utviklingen også nå når dette prosjektet er avsluttet.

Tre personerDet vanket også blomster fra Nobl til styret i borettslaget. Forvaltningsrådgiver Robin Nilsen ga skryt for innsatsen og håpet at den vil inspirere også andre borettslag til bedre sortering.