restavfall presset sammenNår restavfallet kommer inn til Iris blir det kvernet og presset sammen.

Det er resultatet av endringene i gebyrstrukturen til Iris, som politikerne i Salten har vedtatt.
  For kunder som leverer store mengder restavfall, vil endringene føre til betydelig økning i renovasjonsgebyret. 
  - Analyser av restavfallet gjort i fjor viste at hele 67 prosent av dette avfallet kunne vært sortert ut. Det viser at mange husholdninger har gode muligheter til å redusere restavfallsmengdene ved bedre sortering, og gjennom bidra til en større miljøgevinst, sier administrerende direktør Bjørn Ove Moum i Iris Salten.

Reduksjon

- Bedre sortering og dermed reduksjon i restavfallsmengden kan for mange bety både en og kanskje to størrelser mindre dunk. Vi har eksempel på et borettslag som klarer seg med et restavfallsvolum på 147 liter per boenhet, som det betales 3651 kroner i renovasjonsgebyr for. Beboerne her får ingen økning i gebyret.
  - Et annet borettslag har et restavfallsvolum på hele 273 liter per boenhet. Her betaler hver husstand 6089 kroner. Økningen i gebyret i år er på hele 1227 kroner per boenhet. Med bedre sortering er det fullt mulig å redusere restavfallsvolumet og dermed få et lavere gebyr, sier Moum.

Vektstang

Økte kostnader

- Vår prisstruktur har tidligere ikke godt nok gjenspeilet kostnadene for å levere mye restavfall, det har vi nå justert for. Vi har også tatt inn i prisen en økt skattelegging fra både norske og svenske myndigheter på forbrenning av restavfall.  
  - Vi har i corona-året 2020 også hatt en sterk økning på annet avfall som matavfall og trevirke. Økte kostnader til transport og behandling dekkes inn over renovasjonsgebyret, og er dermed også en medvirkende årsak til prisøkningen, sier Moum.
 

 

Renovasjonsgebyret 

Renovasjonsgebyret beregnes ut fra størrelsen på restavfallsdunken. En omlegging av strukturen i 2021 gjør at de som leverer mye restavfall får stor økning på gebyret, mens de som leverer lite får nesten ingen økning. Her kan du se de nye prisene. 

Bedre sortering

Kommunene i Salten har nå et sterkere fokus på bærekraft og miljø. Avfallet som ressurs skal utnyttes bedre ved at enda mer skal gå til materialgjenvinning.
     - For Iris er det et klart mål om å få husholdningsplast, glass- og metallemballasje, papp og papir, elektrisk avfall og ikke minst matavfall ut av restavfallet, og gjennom det bidra til at avfallet blir en enda mer bærekraftig ressurs som kan gjenbrukes i nye produkter.  

 

 

Slik bytter du dunk

Restavfallsdunken hos en vanlig husholdning varierer fra 80 liter til 350 liter. 

Prisøkning 2021
80 liter23 kr
130 liter186 kr
190 liter384 kr
240 liter550 kr
350 liter908 kr

Ved å gå ned en størrelse på dunken vil man nesten ikke få prisøkning. 
Her får du mer informasjon om hvordan du kan bytte dunk.     

Matavfall og plast

- Et godt råd kan være å starte med matavfall og plast og de to avfallstypene ut av restavfallet. Undersøkelser vi har gjort viser at over 30 prosent av restavfallet er matavfall og at mellom 10 og 15 prosent er husholdningsplast. Plasten utgjør mye i volum og gjør mer nytte for seg både økonomisk og miljømessig ved at den kan brukes i produksjon av nye produkter i stedet for at den brennes. Det samme gjelder for matavfallet som vi komposterer ved vårt anlegg på Vikan og lager jord av.

restavfallRestavfallet fra Iris blir presset sammen og plastet, slik at det blant annet kan sendes med båt til forbrenning.