• Plaststunt utenfor Stormen

  • Grønne portretter - Låve Valle

  • Raketter i restavfallet

  • Papirets siste reise

  • Restavfall fra Iris

  • Iris i Valnesfjord