Se brosjyren digitalt (PDF, 1MB)

Bruk gjennomsiktig sekk på miljøtorget

Fra 1.januar 2024 må kunder bruke gjenomsiktige sekker eller kaste avfall løst i container ved levering avfall til et av våre miljøtorg.

Det er tre viktige grunner til at vi ber deg bruke gjennomsiktig sekk på miljøtorget:


• Tryggere arbeidshverdag for de ansatte som skal håndtere avfallet
• Sikre forsvarlig behandling av farlig avfall og elektronisk avfall
• Gi mulighet for våre ansatte til å veilede til riktig sortering

Daglig leder Monica Tennfjord viser frem en gjennomsiktig sekk

Dalig leder i Iris Service, Monica Tennfjord, viser frem hvordan avfallet skal leveres.

Hvor får jeg tak i gjennomsiktige sekker?


Sekker finner du i dagligvarebutikker, byggevareforretninger og detaljhandler. Iris-sekken for plastemballasje er også tillatt å bruke når du leverer avfall på miljøtorget. 

Hva skjer hvis jeg leverer avfall i sekker man ikke kan se gjennom etter 01.01.24?


Da vil du bil bedt om å tømme innholdet over i en gjennomsiktig sekk slik at våre
operatører kan gjøre en kontroll.

Gjennomsiktig sekk

Om renovasjonstjenesten

Vi henter fem avfallstyper hjemme hos våre kunder i Salten. Noen av våre kunder leverer avfallet i egne dunker, noen deler dunker med naboen og andre er tilknyttet et felles avfallsanlegg.
Slik samler du opp avfallet hjemme:

 • Matavfall samles opp i bioposer. Obs! Sjekk holdbarheten på posen, posene er nedbrytbare
 • Papp og papir legges løst i beholder
 • Glass- og metallemballasje legges løst i beholder
 • Plastemballasje pakkes i plastposer som enten samles opp i Iris-sekken, eller kastes i fellesanlegg
 • Restavfall pakkes i plastposer
 • Sekker til plastemballasje og poser til matavfall får du kjøpt på våre miljøtorg og dagligvarebutikker i Salten.

NB! Våre sjåfører gjør en sjekk av innhold i dunken. Hvis det er mye feilsortering kan dunken bli stående igjen.Da må kunden fjerne det som er feilsortert og må betale for ny henting,eller vente til neste ordinære tømmedato.

For deg med dunkrenovasjon

Dunker og sekken for plastemballasje skal stå ved veikant fra 07:00 til 22:00 på tømmedagen. Sjåførene våre er i gang fra tidlig morgen. Noen ganger må det gjøres om på ruter for å tilpasse driften og da er det nødvendig at dunkene står fremme til den er tømt. 
Tømmedatoer for dunker og plastsekken finner du i Iris-appen eller på vår hjemmeside.

Glass og metalldunk
For deg som er tilknyttet et fellesanlegg med adgangskort

Mange av våre kunder er tilknyttet et felles anlegg med adgangskort. Ønsker man å ha flere kort, eller har mistet kortet, kan dette bestilles på våre hjemmesider. Det påløper et gebyr for bestilling av nytt kort.

Sørg for at avfallet ikke setter seg fast: ikke legg mer i luken enn at den enkelt glir igjen når du lukker den:

 • Kutt opp pappen slik at den enkelt kan legges i luken
 • Ikke bruk for store poser eller sekker (for eksempel Iris-sekken) på annet avfall.

Under bakken anlegg

Opplever du feil på anlegget?
Ta kontakt med kundesenteret via Iris-appen
eller via iris@iris-salten.no.

Viktig info om snø


Når vi tømmer avfallsdunker og containere må snø og is være fjernet. Avfallsbilen må ikke være hindret fra å komme til beholderen. Dette er spesielt viktig for avfallsanlegg hvor containeren skal løftes opp fra bakken. Husholdningene tilknyttet anlegget er ansvarlig for å fjerne snø og is. 

Miljøtorg


På våre miljøtorg kan du levere både det vi henter hjemme og flere andre avfallstyper. Du finner en oversikt over hva du kan levere på ditt lokale miljøtorg på våre nettsider. 
Sorter avfallet før du kommer til miljøtorget. Du betaler kun for å levere restavfall, dekk og vinduer som ikke er farlig avfall (produsert etter 1990). Andre avfallstyper er gratis å levere. Dekk kan leveres til forhandler.

Viktig budskap om farlig avfall

Batterier og farlig avfall inneholder skadelige stoffer og må derfor ikke kastes sammen med annet avfall. I tillegg utgjør mange typer farlig avfall en stor brannrisiko når det sorteres feil.
De kan da skape en farlig situasjon i både behandlingsanlegg og under transport i avfallsbiler.
Eksempler på farlig avfall som kan skape brann:

 •   Batteri
 • Fyrverkeri og nødbluss
 • Bursdagskort med lyd og lys 
 • Blinkesko og leker med batteri
 • Batteridrevet elektronikk som fjernkontroller, mobiler og PC
 • Batteridrevne verktøy

Slik gjør du når et batteri er gått tom:
1) Teip polene / begge sidene av batteriet
2) Oppbevar i en egen boks, gjerne et glass med lokk
3) Lever tilbake til dagligvarebutikk eller til et av våre miljøtorg
HUSK! Farlig avfall og elektronikk er gratis å leverepå alle våre
miljøtorg for husholdningskunder.