- Endringene som gjennomføres møter eiernes krav om effektivisering av vår drift, sier administrerende direktør Bjørn Ove Moum. 
 

Redusert åpningstid og endring i tømmefrekvens 

Fra 1.februar 2024 vil det bli endringer i åpningstidene til alle miljøtorgene i Salten. Hjemmeside til Iris og Iris-appen vil være oppdatert med riktige åpningstider tidlig i januar.  Alle torg får redusert åpningstid, dette vil også gjelde på lørdager. 

- Jeg oppfordrer alle kunder til å gå inn på våre nettsider og gjøre seg kjent med de nye åpningstidene til sitt lokale miljøtorg.  

I tillegg endres hyppigheten på tømming av dunker med glass- og metallemballasje, og for noen kommuner også plast fra 1.1.24. Endringene for ditt område vil være tilgjengelig i Iris-appen. 

- Irisappen vil være oppdatert og gi deg varsel dagen før tømmedato, og tømmeplanen på nett vil være tilgjengelig før nyttår med oppdaterte tømmedager. Hvis det skulle være slik at du ender opp med å ha en dunk som er full før neste tømmedato, som følge av denne endringen kan du enkelt øke størrelsen på dunken. Dette gjør du via Min Side på våre hjemmesider, forklarer Moum. 

 
Henting av juletrær utgår 

Tidligere år har Iris hentet juletrær hjemme hos husholdningskunder, dette endres fra denne julen. 

-Det å hente juletrær hjemme hos kunden er ikke en del av den lovpålagte renovasjonstjenesten. Juletrær som er ferdige med å pynte opp stuen, kan leveres gratis som hageavfall til alle våre miljøtorg, sier Moum. 

- Julegavepapir hentes som tidligere i blank sekk, men må settes ut sammen med restavfallet første restavfallstømming etter jul. Dette gjør vi fordi gavepapir ikke kan gjenvinnes sammen med vanlig papir, det må sorteres som restavfall. 

-Vi fortsetter å hente gavepapir i egen sekk etter jul. Mange har, naturligvis, større mengder restavfall å kvitte seg med rett etter jul og dette er årsaken til at vi i flere år hatt henting av “julesekken”. Tømmeplanen, både på hjemmesiden og i Iris-appen, vil i løpet av romjula ha datoer for hvilken dag i januar vi henter “julegavesekken” hos din husholdning. Pakk gavepapiret i gjennomsiktig sekk slik at sjåføren ser at det er gavepapir i denne. 

 Les mer om avfallshåndtering og åpningstider i romjula 

 

Gjør flere endringer 

Ytterligere tiltak for å møte reduserte inntekter fra husholdningsgebyret, er å kutte i administrasjon, i tillegg til å skyve på investeringer i miljøtorg og drift, og dermed kutte i kostnader knyttet til dette i 2024. Også åpen dag på Vikan og miljøtorg blir kuttet som aktivitet. Grovavfallsbåten i «værran» er viktig å opprettholde, og går dermed som planlagt i 2024. 

-Dette har ikke vært en enkel jobb for tiltakene berører våre kunder og våre ansatte, noe jeg beklager, men det er nødvendig for å få satt rammene for husholdningsrenovasjonen de kommende årene, avslutter Moum.