Så, hva inngår i renovasjonsgebyret for husholdningskunder i Salten?

  • Iris henter fem typer avfall hjemme 
  • Gratis levering for husholdningskunder av alle avfallstyper på våre tolv milljøtorg, bortsett fra restavfall og dekk (med og uten felg)
  • Behandling av alt innsamlet avfall fra husholdninger (inkludert det som leveres på miljøtorg)
  • Frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinningsanlegg
  • Transport av avfall til materialgjenvinningsanlegg utenfor Salten
  • Statlige avgifter og administrasjon

driftsoperatører med renovasjonsbil
Innsamling av avfall hjemme hos husholdningene er bare én av flere tjenester som er inkludert i renovasjonsgebyret
 

Selvkostprinsippet

Renovasjonsgebyret beregnes ut fra selvkostprinsipp. Det vil si at inntektene (renovasjonsavgiften fra alle husholdninger i Salten) skal dekke kostnadene med å løse oppgavene i listen over. De som leverer mest restavfall, betaler også mest. Denne praksis er både miljøvennlig og rettferdig fordi det er de som skaper mest avfall som betaler mest.

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og det er til enhver tid tinglyst eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret. 

Hvis en bolig er bebodd mer enn 90 dager per år, er den pliktig til å være tilknyttet husholdningsrenovasjon i Salten. 
 

Kan jeg påvirke renovasjonsgebyret mitt?

For kunder med dunker ved egen bolig vil størrelsen på renovasjonsgebyret bestemmes av hvor stor dunk man har for restavfall. For eksempel: en restavfalldunk som er 130L gir et gebyr på 3961 kroner i året, mens en dunk på 240L gir et gebyr på 5305 kroner (priser for 2023). Ved å redusere størrelsen på dunken, vil man dermed kunne redusere gebyret. 

For kunder med avfallsløsning under bakken, vil det være en fast renovasjonsgebyr for alle enheter som er tilknyttet løsningen. Gebyret for 2023 er satt til 3961 kroner, som er det samme gebyret som for en 130-liters dunk.
PRISOVERSIKT

slik enDREr du STØRRELSE PÅ DUNK

Er du en del av et sameie eller borettslag som har dunker? Da må bytte av dunkstørrelse gjøres direkte til vårt kundesenter på kundesenter@iris-salten.no. Det er leder for sameiet eller borettslaget som må gjøres denne henvendelsen.

Driftsoperatør med renovasjonsbil Iris SaltenDet er Iris som har ansvaret for og er eier av dunker og containere til oppsamling av avfall. Her er driftsoperatør Arne Løkås i Iris på vei ut med nye dunker til kunder som har fått ødelagt eller mistet dunk.
 

Levering av avfall på miljøtorg

Iris drifter tolv miljøtorg, fra Halsa i sør til Hamarøy i nord. Når du betaler renovasjonsbegyret er det altså inkludert gratis levering av avfall på alle våre miljøtorg, uavhengig av hvor du bor i Salten. Det er kun restavfall og dekk (med og uten felg) som du må betale for å levere.

Det betyr at det er fordelaktig å sortere også når du besøker et miljøtorg fordi jo mer du får ut av restavfallet, jo mindre må du betale.

Åpningstider miljøtorg

Miljøtorg FauskeAlle private husholdningskunder i Salten kan levere flere ulike avfallstyper gratis på våre tolv miljøtorg. Merk: Miljøtorget ved Bodøelv har mottak av færre avfallstyper på grunn av plassbegrensning. 
 

Fakturering

Renovasjonsgebyret deles i to terminer og faktureres til kunde januar/februar og august/september. Har du Avtalegiro? Husk å si opp avtalegiroen i din bank når du selger en eiendom og tegn en ny for din nye eiendom. Vi tilbyr også EHF-faktura til bedriftskunder som leverer avfall på miljøtorg.

Obs! Husk å sjekke at du har riktig beløpsgrense på avtalegiro slik at utbetalingen ikke blir stoppet. Du kan sjekke din faktura på Min Side.