Har du for liten eller for stor dunk i forhold til hvor mye du kaster av en avfallstype?
Du står fritt til å endre størrelsen på dine avfallsdunker.

Det er størrelsen på dunk for restavfall som avgjør hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr. Det betyr at en endring på størrelse av dunk for matavfall, papp og papir eller glass- og metallemballasje ikke vil endre renovasjonsgebyret du betaler.

Her finner du en oversikt over hva de ulike størrelsene på restavfallsdunken koster, som gir deg en oversikt over hvor mye det er å spare på å sortere mer og kunne gå ned i størrelse på restavfallsdunken:

Prisoversikt renovasjonsgebyr


Slik endrer du dunkstørrelse 

 

Endre størrelsen på egen dunk

 

Logg inn på kundeportalen Min Side for å bytte dunkstørrelse på en eller flere avfallsdunker.
Det er kun den personen som er satt opp som fakturamottaker som kan gjøre endringer på dunkene / abonnementet på Min Side for eiendommen

LOGG INN

Det er også mulig å sende oss en e-post på kundesenter@iris-salten.no og be om endring av dunkstørrelse.

Endre størrelse på dunken for sameier eller borettslag?

 

Kontakt vårt kundesenter på kundesenter@iris-salten.no. Merk: det er kun styreleder eller styremedlemmer som har myndighet til å gjøre endring på dunkstørrelser. Merk e-posten med navnet på sameiet eller borettslaget.

Selve dunkbyttet kan foregå på to måter:

  1. Du kan enten bytte dunken(e) selv ved å ta med dunkene til ditt nærmeste miljøtorg (innbyggere i Bodø må til miljøtorg Vikan) og hente ut de størrelsene du ønsker
  2. Iris bytter dunken for deg. For denne tjenesten tilkommer et dunkbyttegebyr.
     

Oversikt dunkstørrelser

Avfallsdunker restavfall størrelse


Det er kun restavfallsdunken du får i alle størrelsene. For de andre avfallstypene kan du veksle mellom to ulike størrelser.  

Oversikt over de ulike avfallsdunkene Iris tilbyr
Størrelser for avfallsdunk
Restavfall*80 liter130 liter190 liter240 liter350 liter
Matvafall140 liter240 liter
Papp og papir140 liter240 liter
Glass- og metallemballasje40 liter140 liter240 liter

*Det er størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer prisen på renovasjonsgebyret.

matavfallsdunk iris salten
Husholdninger i Salten kan velge mellom to ulike størrelser på matavfallsdunken, 140 liter eller 240 liter. 

avfallsdunk for papp og papir iris salten husholdning
Husholdninger i Salten kan velge mellom to ulike størrelser på avfallsdunk for papp- og papir, 140 liter eller 240 liter.