Den nye forskriften er ute på høring etter reglene i Forvaltningslovens § 37.

FORSLAG NY RENOVASJONSFORSKRIFT (PDF, 449KB)

HØRINGSNOTAT (PDF, 301KB)

Selskapsavtale (PDF, 179KB)

Høringsfristen var opprinnelig satt til 13.januar 2023, men er blitt endret til 28.februar 2023.
En samlet tilbakemelding på innpspillene vil komme etter høringsfristen.

Ønsker du å komme med et høringsinnspill? Dette må da sendes til Iris Salten IKS skriftlig. Du kan velge om du sender innspillet ditt via e-post eller per post.

Innspill per e-post skal sendes til iris@iris-salten.no
 og merkes med «Innspill Høringsnotat ny renovasjonsforskrift».


Innspill per brev skal sendes til:
Iris Salten IKS
Postboks 6094
8031 Bodø

Mer informasjon om saksgangen og grunnlaget for at det er foreslått å etablere en løsning for fritidsrenovasjon finner du på disse sidene:

Til infosider om fritidsrenovasjon

Spørsmål knyttet til den nye renovasjonsforskriften kan rettes direkte til Iris Salten IKS per e-post iris@iris-salten.no.