Den nye forskriften var ute på høring etter reglene i Forvaltningslovens § 37. Høringsfristen var 28.februar. Dette var dokumentasjonen som lå til grunn for høringsrunden:

FORSLAG NY RENOVASJONSFORSKRIFT (PDF, 449KB)

HØRINGSNOTAT (PDF, 301KB)

Selskapsavtale (PDF, 179KB)

Tilbakemelding etter høringsrunden vil bli delt etter en oppsummering av innspillene som er kommet inn.