Hvorfor gjennomsiktig sekk til avfall?

På alle våre miljøtorg er det tilrettelagt for sortering av avfall. Våre driftsoperatører har som oppgave å gjøre det vi kaller en mottakskontroll på alt avfall som leveres.

Det vil si at man ser over avfallet som skal kastes, og veileder kunder til riktig container.  Husk at jo mer du sorterer, jo mer sparer du! Det er kun restavfall og dekk med/uten felg som blir tatt betalt for når du leverer avfall fra husholdningen på miljøtorg. Alle andre avfallstyper er gratis å levere.
 

Risiko for brann

Spesielt er det fokus på å sørge for at farlig avfall og elektronikk ikke havner sammen med annet avfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og utgjør en risiko for brann må det spesialbehandles. 

Farlig avfall og elektronikk tar vi imot på alle våre miljøtorg, og du finner det 

Her kan du lese en sak som oppsummerer utfordrningen ved restavfallsanlegget i Vikan, hvor batterier, raketter og nødbluss som er blitt feilsortert skaper farlige situasjoner og branner:

34 branner i 2022

Det er altså tre viktige grunner til at vi nå ber alle i Salten om å slutte å bruke svarte avfallsekker og begynne å bruke gjennomsikte sekker:

  • Tryggere arbeidshverdag for de ansatte som skal håndtere avfallet
  • Sikre forsvarlig behandling av farlig avfall
  • Få mer avfall ut av restavfall og dermed øke sorteringen på miljøtorg

 

Slik får du tak i sekker

Gjennomsiktige avfallsekker får du tak i hos de aller fleste byggevareforhandlere og dagligvarebutikker. Det er helt greit å bruke den gjennomsiktige Iris-sekken.

Gjennomsiktige sekker skal brukes på alle avfallstyper du leverer, ikke bare restavfall.


Gjelder dette bare for oss i Salten?

Nei, dette er en helt vanlig regel hos de fleste norske renovasjonsselskap, som ble innført for første gang i Oslo i 2018.

I Oslo opplevde de at mengden farlig avfall ble halvert i løpte av 2020 etter at de innførte denne regelen. Les mer om saken her:

Halverte mengden farlig avfall


Takk for at du sorterer!