2022 ble ikke et unntaksår og allerede den første uka i det nye året har ubrukt fyrverkeri smelt av på arbeidsplassen til Ken-Thomas Olsen.

Her ser du en film fra overvåkningskameraet i restavfallshallen til Iris. Et ubrukt fyrverkeri har blitt kastet i rest og tar fyr i det det havner i kverna.

- Det smalt plutselig med farger og smell, du kan godt si at jeg skvatt, sier Ken-Thomas.
Og denne gangen gikk det forholdsvis bra, og gjengen på Iris fikk fort kontroll på situasjonen. Men Ken-Thomas skulle gjerne vært foruten akkurat denne spenningen i arbeidshverdagen.

Umulig å få øye på

- Vi finner daglig batterier i restavfallet. Det vi ser plukker vi ut, men det sier seg selv at et batteri på størrelse med en håndflate kastet i en pose, gjør det så det er så å si umulig å fjerne alle kilder til brann før restavfallet kvernes, forklarer driftsoperatør Ken-Thomas.

Batterier og utbrukt fyrverkeri som kastes i restavfallet skaper en stor risiko for brann. Både i avfallsbeholderen, under transport og på gjenvinningsanlegget.

I 2022 har det vært 34 større og små branner i restavfallshallen til Iris. Det utgjør i snitt tre branner i måneden. Og det er de ansatte på Iris som blir utsatt for den største risikoen.

Driftsoperatøren viser frem batterierKen-Thomas Olsen viser frem batterier som har havnet i restavfallet.

Gjentakende budskap

- Det er viktig at folk ikke kaster ubrukt fyrverkeri og batterier i restavfallet. Og man må ikke tenke at det lille batteriet man selv, kanskje for enkelhets skyld, ikke har noe å si i den store sammenhengen. Fordi det skal skremmende lite til for å sette i gang brann. Og risikoen er naturligvis ikke bare knyttet til ene flammer og skade på utstyr, men også om farlige avgasser for oss som jobber her, forklarer Ken Thomas.

- Vi repeterer det hvert år, og et så viktig budskap kan ikke gjentas for ofte: Folk må sortere batterier, nødbluss og fyrverkerier som farlig avfall, og ikke la seg friste til å legge det i rest. Det er mange av våre kunder som har fått med seg dette, men det er dessverre slik at den mengden vi ennå får inn er nok til at det kan gå galt, sier Ken-Thomas.

Driftsoperatøren viser frem fyrverkeri og batterier.Batterier og fyrverkeri som er funnet i restavfallet.

Frykter storbrann

- Det har vært flere tilfeller av storbrann i andre avfallsanlegg i Norge det siste året. Avfallsselskapet IVAR i Sandnes opplevde i juli at hele ettersorteringsanlegget ble totalskadd etter at det begynte å brenne i en papirhaug i mottakshallen. Vi frykter at noe slik kan skje her på Vikan, forteller Ken-Thomas.

- Litiumbatterier, som man blant annet finner i mange ulike størrelser og i verktøy, mobiler, leketøy, utgjør den største risikoen. Du som kunde trenger ikke å tenke på hvilken type batteri det er, alt du trenger å sørge for er at det leveres som farlig avfall, avslutter Ken Thomas. 

Brann når avfallet kvernes

Når restavfallet ankommer Vikan gjøres en grovsortering av avfallet hvor større gjenstander som ikke hører hjemme i restavfallet plukkes ut. Deretter brukes en elektrisk gravemaskin til å flytte avfallet fra gulvet og over i en kvern.

Det er som regel i kverna brannen starter. Men vi ser det ikke før gjenstandene kommer opp på båndet. Da blir det full stopp i produksjonen. Anlegget detekterer brann og stopper linja, og så må personell komme til for å slukke. På sommerhalvåret brukes brannslanger, forteller Ken-Thomas.

Maskinen løfter opp avfalletHer løftes restavfallet opp i kverna. På bandet til venstre for gravemaskinen, oppdages ofte branntilløpene.

Etter at avfallet er kvernet blir det kjørt over et magnetisk bånd som fjerner batterier, jern og metaller. Allikevel er det så godt som umulig å fjerne alt av batterier, batteridrevne leker, verktøy, fyrverkeri og nødraketter eller annen småelektronikk fra restavfallet.

Her kan du se hva som skjer med restavfallet etter at du kastet det i dunken din.

 

Gode rutiner på anlegget

- Vi har gode rutiner for forebygging av brann og rutiner for hva som skal skje om en brann oppstår, forklarer han videre.

- Men brannslukking er helst en arbeidsoppgave vi slipper å ha.

Slik skal brukte batterier, fyrverkeri og ødelagt elektronikk behandles

Batterier leveres gratis til alle butikker som selger samme type batteri, uavhengig av merke. Alle typer batterier kan leveres inn på miljøtorgene til Iris.

Når du skal kaste produkter som har inneholdt batterier skal batteriene tas ut før objektet leveres på et miljøtorg som elektrisk avfall. For eksempel leker med batteri, fjernkontroller, høyttalere osv.

Det er alltid litt energi igjen i brukte batterier. Oppbevarer du flere batterier sammen, kan polene komme i kontakt med hverandre. Det kan i verste fall føre til kortslutning og brann. Teiper du batteriene med helt vanlig teip, en liten bit over polene, er du sikker på at batteriene ikke kortslutter.

Ubrukt fyrverkeri regnes som eksplosjonsfarlig avfall og skal leveres tilbake til butikker som selgerfyrverkeri. Brukt fyrverkeri og stjerneskudd skal kastes i restavfallet.

Brukt fyrverkeri som kastes i restavfall Brukt fyrverkeri skal kastes i restavfall.