Økende antall branner

- Tidlig i januar hadde vi dobbelbrann her i restavfallshallen. Da håpet jeg at de to var de siste for året, men i dag ble jeg dessverre vitne til brann nummer 16, sier Ken-Thomas Olsen, driftsoperatør i Iris Produksjon.

Iris Produksjon er det selskapet som mottar alt avfall fra husholdningene i Salten. Arbeidshverdagen til Ken-Thomas består i stor grad av å kverne restavfall som samles inn. 

- Jeg satt og kvernet restavfall da jeg plutselig i sidesynet ser at det brenner på båndet til venstre. Da var det allerede både flammer og røyk. Jeg skyndte meg derfor å trykke på knappen for nødstopp. Da stoppet restavfallslinja med en gang, samtidig fikk jeg kontakt med en kollega som kom springene bort med brannslukkingsapparat og vannslange, forteller Olsen. 

Driftsoperatør med knapp for nødstopp
Ken-Thomas Olsen aggerte raskt da han så at det brant på restavfallslinja og fikk trykket inn knapp for nødstopp.

- Hvis brannen ikke oppdages og går videre i produksjonslinja kan det få fatale konsekvenser for oss som arbeider her. Maskiner, anlegg og systemer vil kunne ta fyr, og i verste fall brenne helt ned, sier han om konsekvensene brann i restavfallet kan forårsake.
- Det er klart at vi som jobber her kjenner på en usikkerhet når vi nå er oppe i 16 branner bare halvveis inn i året. Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger, men det er så viktig at ikke gjenstander med batteri havner i restavfallet, sier Olsen. 

Handlet raskt

- Jeg sto ved området hvor restavfallet blir pakket i plast da jeg fikk beskjed om at det brant. Deretter løp jeg bortover til restavfallsbåndet med brannslukkingsapparatet i hånda. Vi forsøker alltid å lokalisere kilden til brannen, og i dette tilfellet var det en mobiltelefon med batteri som hadde tatt fyr, forteller Vangen, mens han holder frem en halvbrent telefon. 

Driftsoperatør med batteri
Driftsoperatør Tony Vangen, viser frem kilden til brann nummer 16 i restavfallet i år.


Batteri må ut av restavfallet

De aller fleste branntilfellene i restavfallet skyldes batteri og elektriske gjenstander. 
- Alt av litiumbatterier inneholder noe restenergi, og når de kommer i klem oppstår det en liten eksplosjon som starter en brann, forklarer Olsen om hvorfor noe så lite som et batteri kan utgjøre en stor risiko. 
- Når vi nå registrerer en slik utvikling i antall branner, er vi nødt å være enda mer tydelig og minne folk på hvor viktig det er å få farlig avfall ut av restavfallet. Det handler om tryggheten til de ansatte på Iris, det er ingen som skal gå på jobb og være redd for at det begynner å brenne i bygget man arbeider i, sier Olsen.
- Bare en brann er én for mye, vårt mål er at vi ikke har branntilløp i restavfallshallen, forteller han.Brannslukking av brann i restavfallshall
Slik så det ut etter at driftsoperatør Tony Vangen hadde benyttet pulverapprat for å slukke brannen som oppsto fredag 6.mai. 

Løsningen er enkel

Ken-Thomas har en klar oppfordring til folk i Salten.

- Løsningen på å ta ned risikoen for brann er enkel. Alt av batterier, batteridrevne leker og verktøy, og nødraketter skal leveres som farlig avfall. Dette sikrer en forsvarlig håndtering. Farlig avfall er gratis å levere for husholdningskunder på alle miljøtorgene våre, og alle butikker som selger slike varer har plikt til å ta imot.
- Restavfallet er ikke en avfallstype man kan kaste alt av avfall i. Man tenker kanskje at om man tar en liten snarvei denne gangen så vil det ikke merkes. Men det skal overraskende små gjenstander til før en brann er et faktum, avslutter Olsen.
Mobiltelefon som har tatt fyr i restavfallet i Vikan
Slik så mobiltelefonen ut etter at den forårsaket brann nummer 16 i restavfallshallen på Vikan i år.

Lurer du på hva som er farlig avfall, da kan du lese mer om det her:

FARLIG AVFALL

Les også om litiumbatterier som tok fyr i kjøkkenbenken og få tips om trygg oppbevaring av batterier.

BRANN I KJØKKENBENKEN