Ken Thomas Olsen i resthallen.Driftsoperatør Ken-Thomas Olsen med farlige batterier som lett utvikler brann når de havner i kverna. 

Litiumbatterier er små og store batterier, og når de havner i restavfallet, kan de faktisk skape stor skade på maskineri og personell. Bare i fjor var det hele sju branntilløp i restavfallet på Vikan. De fleste forårsaket av kasserte litiumbatterier.

Eksplodert

Batteriene av typen Lithium polymer, også kalt LiPo-batteri, benyttes blant annet i radiostyrte fly, båter og biler, og er spesielt utsatt for brann på grunn av høy strømstyrke.
  Lithium-batterier brukes i det aller meste av elektronisk utstyr i dag fra barneleker til mobiltelefoner. Det finnes mange eksempler på at brukte batterier har eksplodert under lagring. Det opplevde Lisbeth Vestermo og familien på Fauske.
  Flere batterier lå sammen i en oppbevaringsboks. Sønnen i huset hørte et lite smell. Det viste seg at et litiumbatteri hadde eksplodert og havnet i beholderen for plast. Her begynte det å brenne. Hadde ikke familien vært hjemme, kunne branntilløpet fått katastrofale følger.
Brann i kjøkkenbenkenLisbeth Vestermo og branninspektør Trond D. Nilsen i Salten Brann viser fram hvordan den lille eksplosjonen i oppsamlingsbøtta i kjøkkenbenken har startet brann. Heldigvis gikk det bra.

 


Farlig avfall

- Vi får ikke sagt det nok mange ganger til innbyggerne i Salten - kasserte batterier skal ikke kastes i restavfallet, eller sammen med annet avfall. De skal leveres på nærmeste Miljøtorg eller i butikken der de er kjøpt, sier driftsoperatør Ken-Thomas Olsen i Iris Produksjon.
  - Havner Litiumbatteriene i restavfallskverna, kan det bli en eksplosjon fordi de inneholder mye restenergi. Flaks sørget for at ingen kom alvorlig skade i fjor, fordi personell var tilstede og fikk slukket brannene. Men vi har eksempler på at batteriene har ligget skjult i avfallet og ulmet, så har brannen startet etter arbeidsdagen var over. Det har kostet oss mange millioner, sier Olsen.

 

Brann i bil

En av våre avfallsbiler var i ferd med å brenne da litiumbatterier hadde havnet sammen med glassemballasjen. For sjåfør Runar Horn i Iris Service kunne det også gått riktig galt. Han og kollega Geir Stenmark samlet inn husholdningsplast, glassemballasje og hermetikk i to ulike kammer på bilen. Da avfallet ble komprimert tok det fyr.
  - Vi må bare prise oss lykkelig for at batteriene var kastet feil sammen med glassemballasjen, og ikke i sammen med husholdningsplasten. For da ville vi ikke klart å berge bilen, sier Horn.

Katastrofe

Branninspektør Trond D. Nilsen i Salten Brann fortalte til Iris etter hendelsen hos Vestermo på Fauske, at det er sjelden det oppstår brann fra batterier, men i brukte litiumbatterier er det fortsatt såpass mye energi at kontakt mellom polene kan få katastrofale følger.
  - Batteriene skal ikke kastes sammen med restavfallet, for sjansen for at de kortslutter her er stor. Derfor er det tryggeste å sette en tape over polene på batteriene og lever de inn som farlig avfall til Iris, eller på butikken der de er kjøpt. Det kan være lurt å ikke samle opp batterier over lang tid, sier Nilsen.

Tape over polene

Sikkerhetsrådgiver Kari Bang i Batteriretur AS forteller at selskapet får inn store mengder med batterier der polene er tapet over.
  - Det er litiumbatterier som utgjør størst fare, fordi de inneholder mye mer energi når de skiftes ut enn vanlige alkaliske batterier. De som brukes i røykvarslere har i tillegg polene på en og samme side.
  - Vi anbefaler både husholdninger og bedrifter om å sette en tape over polene, før man kvitter seg med batterier – uansett type.