Øistein i  utenfor fabrikken i TaurageØistein Aleksandersen fikk jobb som trainee i 2006. I dag er han daglig leder for Nofir, som blant annet har et eget selskap her i Taurage i Litauen.

Innsamling og demontering av kassert utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen er blitt internasjonal business for Nofir AS, som tidligere het Norsk Fiskeriretur. På seks-sju år har Aleksandersen bygd opp et selskap som strekker seg langt ut i Europa.
  ‒ Jeg så ikke for meg at virksomheten skulle bli så stor i mengde og omfang. Vi har passert 20 millioner i omsetning, har egen bedrift for nedskjæring i Litauen, og samhandler med selskaper i flere land i Europa, Afrika og Asia. Vi blir lagt merke til, både nasjonalt og internasjonalt.

Fabrikk

Øistein sitter på ei kassert oppdrettsnot på et stort industriområde i Taurage i Litauen. Hit blir det aller meste av kassert utstyr fraktet, for demontering. Enten det kommer fra Norge, Skottland, Island eller Canada.  
  Mellom 20 og 30 personer driver med nedskjæring på fabrikken her. De ulike materialtypene sendes videre for behandling til selskaper i Slovenia, Egypt, Taiwan, Spania og Litauen.
  Nofir er i ferd med å innlede et tett samarbeid med et selskap i Tyrkia, og lukter også på innsamling i USA.

Trainee

Historien om Øistein Aleksandersen, er historien om trainee’en som ble gründer og fikk mulighet å til skape sin egen arbeidsplass, gjennom programmet til Trainee Salten. Han var innom tre bedrifter, iTicket, Meløy Notbøteri og Iris Produksjon, med sju måneder i hver bedrift.
  ‒ Da jeg var i Meløy Notbøteri ble tanken sådd om å få til en nasjonal ordning for innsamling av kassert utstyr. Men det viste seg å være mer krevende enn vi trodde, både økonomisk og arbeidsmessig. Det ble min jobb å videreutvikle dette prosjektet, da jeg kom til Iris Produksjon i september 2007.
  Året etter ble Norsk Fiskeriretur AS, med forkortelsen Nofir AS, stiftet. I dag er det navnet Nofir som gjelder.

Anerkjennelse

Selskapet har vært gjennom aksjeutvidelse og endringer i eierstrukturen, mottatt støtte fra EU-programmet Eco Innovation og fra offentlige programmer i Norge. Og etablert et eget datterselskap i Litauen. I fjor fikk Nofir Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2014, og ble kåret til «Årets navn» i norsk sjømatnæring av FiskeribladetFiskeren og Intra-Fish.
  ‒ Det har vært en eventyrlig reise. Vi samlet i fjor inn 4 886 tonn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og resten av Europa, men også fra Canada og Tyrkia. Det har spart miljøet for nesten 10 000 tonn CO₂-utslipp. Vi er trolig den største aktøren i Europa på vårt område, forteller Aleksandersen.

33 ansatte

Med faste og innleide ansatte i Nofir AS og Nofir UAB i Litauen, har Øistein nesten 30 personer i staben. Han er ikke i tvil om at den muligheten som han fikk i det første kullet i Trainee Salten var avgjørende for at Nofir i sin tid ble etablert.
  ‒ Jeg er ikke overrasket over at Trainee Salten er blitt en suksess. For meg var det ei veldig god læretid i ulike bedrifter, i tillegg til at vi fikk være med i et eget fagprogram med Nord Norsk Lederutvikling tilrettelagt for trainee’ene.