Ved å tømme matavfallsdunkene en gang i måneden fra januar til april i 2016 hos 3400 abonnenter sparte Iris 13.600 tømminger. Nå trer prøveprosjektet i kraft i nesten hele Bodø på grunn de positive resultatene. Dette vil gjelde rundt 16.000 husholdningskunder, og vil gi en reduksjon på hele 64.000 tømminger i perioden.

Ikke noe problem

En av brukerne som har vært med på prøveprosjektet med tømming av matavfall en gang i måneden i vintermånedene, er Monica B. Thomassen på Tverlandet. Hun merket ikke engang at familien var en del av prøveprosjektet.
-  Vi fikk brev om at vi var med i et prøveprosjekt for fem ruter i Bodø, men jeg må ærlig innrømme at vi merket ikke noe til det. Selv om vi er fem i husholdningen, har vi aldri mer enn en halvfull dunk med matavfall. Det er derfor ikke noe problem for oss at dunken vinterstid ikke blir tømt hver 14. dag, men en gang i måneden, sier Monica.

Godt selskap

Familien i Ørnstuva på Tverlandet kaster nok ikke mindre matavfall enn en gjennomsnittsfamilie i Bodø. Familien er i godt selskap, for forsøket med fem prøveruter i vinter resulterte i få tilbakemeldinger om fulle matdunker.
- Trettitre husholdninger meldte fra om fulle dunker før tømming i denne perioden. De ble tømt fortløpende. Dette utgjør 0,2 prosent, og det sier oss noe om hvor vellykket dette har vært, forteller daglig leder Johnny Brovold i Iris Service.

Erfaringene fra dette forsøksprosjektet er så gode, at Iris nå innfører samme ordningen i hele Bodø fra Tverlandet til Løpsmarka.

Sparer 800.000 kroner

Iris Service sparer 800.000 kroner i kostnader på ordningen. Det betyr en mindre økning av renovasjonsgebyret for husholdningskundene i Salten.
- Enda viktigere er det at vi kjører færre kilometer og dermed reduserer utslippet av CO₂ betydelig. Det er en stor miljøgevinst, sier Brovold.

Tømmer fulle dunker

Hvis noe i disse måneden får fulle dunker før tømming, så er det bare å ta kontakt med kundesenteret, helst på e-post iris@iris-salten.no, så tømmer vi dunken så fort vi kan.
- Vi vet, både ut fra erfaringer fra forsøksprosjektet og egne erfaringer på rutene vi tømmer, at matdunken sjelden er full. Derfor kan vi gjøre disse endringer i en tid på året hvor avfallet er frossent og lukt ikke noe problem, sier Brovold i Iris Service.

 ‒ Det som er viktig er at ingen skal slite med overfylte dunker. Selv om vi må rykke ut til mellom 100 og 200 abonnenter å foreta ekstra tømming fra januar til april, så gir det en stor gevinst for alle, sier Brovold.