Forbruksforskningsinstituttet ved universitetet OsloMet leder for tiden et nasjonalt forskningsprosjekt om tekstiler. Målet for prosjektet er å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie når det blir kastet. Og nå trenger prosjektet deltakere fra Salten!

Forbruksforskningsinstituttet , tidligere SIFO, er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved universitetet OsloMet. 

Her kan du lese mer om prosjektet: www.oslomet.no
 

Hva innebærer deltakelse i prosjektet?

Deltakelse innebærer å ta vare på alle tekstiler som du/dere ellers hadde kastet over en periode på seks måneder. I tillegg til dette skal du/dere delta på to til tre intervjuer med forskere.

SIFO ønsker deltakere med ulik alder, kjønn, inntekt og livssituasjon, og de oppfordrer dermed både unge, eldre, barnefamilier, enslige, studenter, pensjonister til å melde sin interesse.

Som takk for deltakelsen vil du/dere motta et universalgavekort på kr 500 per intervju.
 

Er du interessert i å delta?

Synes du dette hørtes ut som et interessant prosjekt å bidra til?

TIL Påmeldingsskjema

Hvis du har spørsmål om prosjektet eller lurer hva deltakelse innebærer kan du kontakte prosjektleder Anna Schytte Sigaard på annasiga@oslomet.no eller 405 15 440.

Iris Salten er partner i Avfall Norges nasjonale samarbeidsprosjekt "Tekstil 2025". I dette prosjektet er i et samarbeid forskningsprosjektet "Wasted Textiles" ved Oslo Met.