Kultur rommer mye. Alt i fra mat, språk, idrett, musikk, film, dans, og mye mer. Fellesnevneren for alle disse eksemplene er at de bringer folk sammen til små og store felles opplevelser - alt fra en 3-toppstur til fotballkamp på Aspmyra.

Kultur trenger ikke å være et kulturhus eller stadion for å ta stor plass i folks hjerter. Ofte er det de ukentlige møteplassene som betyr mest i folks hverdag. Det være seg bingo, korøvelse eller trening på løkka. Et kjennetegn ved disse aktivitetene er at de ofte er tuftet på frivillig innsats. 

Frivilligheten er på mange måter grunnfjellet i kulturlivet. Frivillige, ofte kalt gule vester, dekker opp bordet før konserter og kamper. Deltar i mange roller; som publikum, utøvere og arrangører, og bidrar med et enormt engasjement: Ifølge SSB, 142 000 stillinger årlig. 

Frivilligheten er også med og bygger fremtidige talenter. For noen er korpset eller koret bare starten på en lang reise til karrieren som profesjonell; utøver, lærer eller organisator.

Det heter at «å gjøre noe for andre, gjør noe med deg». Min erfaring fra snart ti år med frivillig arbeid er at litt engasjement gir mye tilbake i form av vennskap og minner for livet. Vennskap med folk som brenner og tror på det samme som deg selv. Hvorfor fortsetter mange foreldre som trenere selv etter at barnet har sluttet på laget? Jeg mistenker at svaret er fellesskapet som blir til langs veien.

I tillegg til fellesskap, er frivillighet en lavterskel arena for å utvikle norsk språk og få erfaringer til arbeidslivet. Det er viktig for unge og personer som sliter med å komme seg ut i arbeid. Frivillig arbeid har definitivt krydret min CV og hatt betydning for der jeg er i dag. 

Kultur er også med og bygger attraktive lokalsamfunn. Samfunn folk har lyst til å bli værende i - og kanskje til og med besøke og flytte til. Noe som er viktig i en tid hvor landsdelen sliter med fraflytting. Bare tenk deg om! Hvem ønsker å bo på en plass uten steder å samles? Et bibliotek eller en tribune, et samfunnshus eller et lag? Ikke de unge! 

Jeg er helt sikker på at hver krone investert i kultur, gir stor avkastning i form av attraktive samfunn. Samfunn som folk har lyst til å bo i, og komme tilbake til. Ungdommer det private næringslivet er avhengig av å beholde og rekruttere, for å utvikle landsdelen videre. 

Men ingenting er gratis, og fellesskap bygges i et spleiselag mellom mange. Kultur betyr så mye, at alle aktører må være villige til å bidra: offentlige, private og ideelle. Og frivillighet betyr så mye at du og jeg må være villige til å stille opp. 

 

Nicole Furnes ung stemme

Kronikk av Nicole Furnes
20 år, student ved Nord Universitet