Betlingsterminal avfallsmottakAlle miljøtorgene i Iris vil holde åpne som normalt. 

Vi har opplevd besøk av folk i karantene på et av våre miljøtorg. I og med at Iris ivaretar en enormt viktig samfunnsoppgave, og at vi har et klart mål om å holde våre miljøtorg åpne i den situasjonen vi nå er i, kan vi ikke akseptere besøk av folk som er i karantene, syke, eller som har hatt kontakt med smittede personer.
  Vi håper at alle forstår dette og retter seg etter dette pålegget. Øvrige personer er selvfølgelig velkommen, men vi oppfordrer alle om å vurdere nødvendigheten av å levere avfall i nå.
I perioder med mye trøkk på miljøtorgene, vil vi regulere trafikken inn puljevis, slik at alle skal være sikker på at vi holder avstand til hverandre, samtidig som man får levert avfallet. Det kan bety ekstra ventetid. 

Renovasjon som planlagt

Iris forholder seg til de oppfordringer og pålegg som til enhver tid kommer fra myndighetene. Både husholdningsrenovasjonen, og bedriftsrenovasjon i regi av Retura Iris, går som planlagt. Vi har innført strenge tiltak internt for å hindre smitte.

Kundesenter fra hjemmekontor

Kundesenteret for husholdningsrenovasjon blir driftet fra hjemmekontor. Det betyr at vi ikke tar imot besøk fysisk på Vikan, og at all kontakt med våre husholdningskunder vil skje over telefon. 
Også øvrige ansatte, som kan ha hjemmekontor, vil ha det.

Oppdaterer informasjon

Vi gjør vårt ytterste for å holde våre ansatte friske for å opprettholde driften på bilene, torgene og mottaksanlegget på Vikan. En slik situasjon som vi står ovenfor nå, kan medføre lengre responstid enn normalt. Skulle vi oppleve at flere av våre renovatører og annet driftspersonell blir satt i karantene, vil vi komme med fortløpende informasjon.
  Vi oppfordrer alle til å følge nøye med på den informasjonen som blir lagt ut her på vår hjemmeside.

Kjøreregler

Til slutt kan det kanskje være på sin plass å repetere tilrådningene fra helsemyndighetene:

  • Hold avstand til hverandre og unngå fysisk kontakt.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
  • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.