Kine kaster mindre matavfall- Det er nesten bare potetskrell som havner i matdunken, sier Kine Marie Olsen. Familien produserer minimalt med matavfall.

I gjennomsnitt leverte hver innbygger i Salten 220 kilo avfall gjennom grønt system - det vil si det avfallet Iris henter hjemme hos husholdningene. Av dette utgjorde 82 kilo restavfall. Det vil si at hele 63 prosent av det avfallet vi hentet i fjor, ble brukt som råstoff til nye produkter.
Det er veldig gode nyheter.

20 år

Kildesorteringen i Salten ble innført i 1997. Det er ingen tvil om at folk i Salten har satt sitt avtrykk på det grønne skifte. Vi har ennå mange punkter å forbedre oss på, men jevnt over er administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten fornøyd.
  - Vi har et nasjonalt mål om å få ned mengden både på restavfall og matavfall. Det er hyggelig å registrere at vi i Salten gjør vår del, og at informasjonen når folket. Vi skal dog bli flinkere på å sortere mer plast, mat, glassemballasje, hermetikkbokser, papir og elektrisk avfall ut fra restavfallet, sier Hjelseng.

Å inspirere andre

Siden 2014 har familien Olsen/Storå på Skjerstad levert hele 70 kilo mindre matavfall til Iris. Som mange andre er de blitt mer bevisst på kildesortering, og har dermed veldig lite restavfall. Faktisk er restavfall den fraksjonen de har minst av.
   - Vi er også blitt mye mer bevisst på ikke å kaste brukbar mat, sier Kine Marie Olsen.
Ingen matrester havner i avfallet, for her spises alt - enten som restemiddag eller som belønning til de to hundene i huset.

Mange spørsmål

Familien på Skjerstad i Bodø stilte opp i en Irisnytt-reportasje for to år siden for å illustrere hvor mye avfall husholdningene i Salten kaster. Siden da er det blitt familieforøkelse med to, men også reduserte avfallsmengder per person i familien. Etter reportasjen fikk de mange spørsmål fra nysgjerrige personer som lurte hvordan de fikk det til.
  - Hvis vi møter gode venner, er det alltid diskusjon om avfall og sortering. Men det er ikke så vanskelig. Det handler om å sette seg litt inn i hva som skal sorteres hvor – og gjøre det, forteller Ole Martin Storå.

Mindre matavfall

Når det gjelder matavfall fikk vi inn 82 kilo per innbygger i 2014, mens tallet i fjor var på 68 kilo. Vi ligger fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet, fordi husholdningene kan levere hageavfall i matdunken.  
  Nedgangen av blandet papp og papir fra husholdningene fortsetter. Siden 2014 er reduksjonen per innbygger på 11 kilo. Pappmengden er dog økende. Det har blant annet sammenheng med økt netthandel. Men mindre avislesing på papir gjør at samlet mengde papir har gått betydelig ned de siste årene.

God på plast og glass

- Befolkingen i Salten er blant de beste i landet til å sortere ut husholdningsplast. Her ligger vi langt over landsgjennomsnittet på 6,2 kilo. Vi ligger også godt an på sortering av glassemballasje og hermetikk, men har har vi fortsatt mer å gå på, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i iris Salten.
  - Vi blir stadig flinkere til å se hvordan avfall kan være råstoff til nye produkter. Det er hyggelig for framtida og det gir oss håp for en grønnere verden.

Tabell som viser avfallsmengdeneOversikt over avfallsmengdene inn til Iris fra husholdningene i Salten de siste fire årene.