Verktøykassen skal være enkelt i bruk. Det kreves ikke noe annet en printer, saks og enkel kunnskap om Facebook og Instagram.

Bruktmarked

I verktøykassen vil du blant annet finne mal til invitasjonstekst, informasjonsplakater, prislapper, skilt som kan settes opp i lokalet, facebookbilde og fremgangsmåte for å lage arrangement på Facebook.

I tillegg vil siden vår inneholde tips og triks til:

  • Planleggingsfasen av arrangementet.
  • Finne sted og tidspunkt.
  • HMS
  • Hvilket utstyr man bør ha tilgjengelig.
  • Rekrutering av samarbeidspartnere.
  • Markedsføring av arrangementet.
  • Selve gjennomføringen.
  • Etter arrangementets slutt.

Verktøykassen er klar til slutten av august og må gjerne tas i bruk under Gjenbruksuka 2023!

Tiltaket er en del av Iris Saltens overordnede strategi; det skal være enkelt å gjøre bærekraftige valg i Salten. Iris Salten skal legge til rette for at innbyggere, næringsliv og offentlig sektor har gode og tilgjengelige løsninger som sikrer ombruk og avfallsreduksjon.

Sammen skaper vi fremtiden!