Mann i bilFrode Lund trives med å avfall hos kundene til Retura og bidra til bedre sortering.
Foto: Marthe Mølstre

 

I Norge tar de fleste for gitt at avfallet blir borte av seg selv, men det er bare å se til andre deler av verden, der avfallsystemene ikke fungerer, så blir man veldig takknemlig for folk som Frode Lund (42) i Retura Iris, som ordner opp hver eneste dag. Han frakter alle typer avfall, også farlig gods. 

Raske resultater

- Å ta hånd om farlig avfall er kanskje den viktigste jobben vi gjør. Jeg liker å jobbe når  jeg ser resultater raskt, sier Lund.
  Hele hans yrkesaktive liv har dreid seg om maskiner og biler, og det er på veien og i samtaler med kundene han stortrives.
  - Vi forsøker hele tiden å bidra til bedre løsninger for kundene. Ofte betyr det bedre sortering og gjennom det minimeres restavfallet.  Vi må alle bidra til at mer av avfallet kan brukes som råstoff til nye produkter. Her ligger det en stor miljøgevinst for alle parter, sier Lund.

Veiskille

Han tror at vi er kommet til et veiskille for både næringslivet og avfallsbransjen nå, der alle må tenke nytt.
  - Vi blir nødt til å minimere avfallsmengdene, for den utviklingen vi har hatt de siste ti årene kan ikke fortsette. Alt av varer er emballert, og mye av emballasjen er unødvendig. Det må legges mer press på produsentene for å få dem til å tenke mer bærekraftig, slik at det produseres mindre emballasje - og at det som produseres kan resirkuleres, sier han, før han setter seg i bilen igjen.

Elektrisk

Frode kjører ut på riksveien ved Vikan i retning Bodø. Høstsola henger lavt på himmelen og 370 dieseldrevne hester sparker godt fra seg på vei mot byen. Tenker han noen ganger på at han henter avfall som skal til resirkulering, samtidig som han forurenser ved å kjøre bil med fossilt drivstoff?
  - Ja, og jeg tror ikke det går så veldig lang tid før vi kjører de første elektriske bilene i byen, men vi må kunne bruke bilene på langturer i distriktet også. Utviklingen går dog så fort, at i løpet av de neste fem årene er jeg sikker på at en større del av bilparken vår er elektrisk, og avfallsmengdene mindre, sier Retura-sjåføren.