Tor-Jørgen Aandahl i Norconsult har på oppdrag for Iris Ressursbank kartlagt hvor rene overskuddsmasser kan benyttes i nær fremtid, og det er overraskende lite kapasitet igjen i Bodø.

Overskuddsmasser er materialer som blir til overs fra bygge-, anleggs-, eller gruveprosjekter, som jord, sand, grus, og stein. Disse materialene kan gjenbrukes i nye prosjekter.

- Dersom det ikke godkjennes økt kapasitet, eller innvilges nye områder snart, vil det ikke finnes lovlige mottak av større volumer av overskuddsmasser i løpet av 2-3 år. Da har bygg og anleggsbransjen et stort problem, sier Aandahl.

Andre Svendsen og Tor-Jørgen Aandahl er fornøyd med oppmøtet på første møte i Iris RessursbankAndre Svendsen og Tor-Jørgen Aandahl er fornøyd med oppmøtet på første møte i Iris Ressursbank

Iris startet forum for å løse utfordringene

I det oppstartede forumet Iris Ressursbank, stilte representanter fra det offentlige og næringslivet for å sammen løse utfordringer med overskuddsmasser fra prosjekter i Saltenregionen. På første møtet stilte rundt 35 deltakere fra Statsforvalter, Nordland Fylkeskommune, Bodø kommune, byggherrer, konsulenter, entreprenører og sluttbehandler.

- Vi har tatt initiativet for å få til en møteplass for bransjen som man har lyktes med i andre regioner i Norge. Lykkes vi i fellesskap med å nyttiggjøre overskuddsmasser så vil det ha en stor klima- og ressursgevinst og samtidig reduserer vi inngrep i naturen. Målet er å jobbe sammen om å finne gode bærekraftige løsninger for vår region, sier daglig leder i Iris Produksjon, Andre Svendsen.

Det ble gode diskusjoner under det første møtet i Iris Ressursbank.- Forumet skal være en pådriver for å etablere tiltak som fremmer en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser. Dette inkluderer samarbeid med Bærum Ressursbank og gjennomføring av regelmessige ressursbankforum. Videre ønsker de å støtte kommunene i Salten i deres arbeid med massehåndtering, samt være en pådriver for å finne bærekraftige løsninger for overskuddsmasser. Forumet vektlegger samarbeid, dialog og tillit gjennom hele verdikjeden, forklarer han videre.