Hvert år blir det produsert over 300 millioner tonn plast globalt. Rundt 8 millioner tonn havner i havet, og utgjør en alvorlig økende trussel mot dyreliv og økosystemer.

Utvikling 

Det har vært eksponentiell vekst i plastproduksjonen siden 50-tallet. Mye plast brukes bare én gang før det kastes, og i volum skapes det ubegripelige mengder søppel. Nedbrytningstiden er ekstremt lang, og plasten slites til slutt ned til et nytt og omfattende miljøproblem; mikroplast. Ørsmå plastpartikler som finnes overalt. I Norge dannes 8 000 tonn mikroplast hvert år, fra bildekkslitasje, maling, kunstgressbaner, tekstiler og kosmetikk. Halvparten ender opp i havet.

Miljøtrussel

Marin forsøpling er en av vår tids største miljøtrusler, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet hvis ikke mer blir gjort. Havet utgjør 71 % av jordas areal og de fleste av planetens arter lever her. Årlig skades og dør én million sjøfugl og hundre tusen sjøpattedyr, og i år ble det for første gang funnet plast, hele ni ulike typer, i magen på norsk torsk. Dyr forveksler plastbitene med mat eller vikler seg inn i drivplast, og blir kvalt eller sulter i hjel. I Norge kommer det meste av plasten fra fiskeri- og havbruksnæringen og fra forbrukere.

Næringskjeden

Plastavfall i havet kan være både tilsatt og binde til seg nye miljøgifter, og vi vet for lite om helse- og miljøeffektene. Når mikroplasten spises av dyr, blir miljøgiftene med videre opp i næringskjeden, og ender til slutt opp i våre kropper. Også landbruksjorda tilføres mikroplast gjennom gjødsel fra avløpsslam, med høyst usikre konsekvenser.

Global løsning

Verden tar i økende grad alvoret inn over seg, og det jobbes bredt med tematikken. Et komplekst globalt problem krever globale løsninger, der alle er med og bidrar. Det er behov for en internasjonal avtale om marin forsøpling. 2016 ble et rekordår for strandrydding, og bare i Salten ble det ryddet nesten 50 tonn avfall. Det er gode nyheter.

Kan bli bedre

I Norge er vi gode på avfallshåndtering og gjenvinning, men vi kan bli bedre. Et forbud mot mikroplast og plastposer, og en kraftig reduksjon i bruk av plastemballasje er på sin plass. Vi forbrukere må ta vår del av ansvaret og forhindre at plast havner på avveie ved å sortere og levere mer avfall til gjenvinning, samt velge Svanemerkede produkter, naturfiber og nedbrytbare materialer.

Holdningsendring

Planeten er i ferd med å drukne i plastavfall, og en skikkelig holdningsendring må til. Plast er en verdifull og tro det eller ei, begrenset ressurs, og både produksjonen og forbruket må rett og slett ned. Vi har alle et ansvar for og mulighet til å ta vare på planeten vår og de som lever her, og det vi foretar oss i hverdagen har stor betydning for langt flere enn vi kanskje tror.