Avfall fra bedrifter
Retura Iris, her ved Johnny Bergholt, er klar til å kjøre ut fem dunker til bedrifter i Salten som vil bli enda bedre på kildesortering.

Retura tilbyr avfallstjenester til næringslivet i Salten, og har bidratt som sparringspartner og rådgiver, slik at bedriftene stadig forbedrer sorteringsgraden sin.
  Ved å skape et like godt system for bedrifter som for privatpersoner, tilrettelegger man nå for at folket i Salten kan fortsette den gode sorteringsjobben, også på jobb.

Mer sortering

For å oppnå en enda bedre miljøgevinst i næringslivet, lanserer Retura nå en kildesorteringsspakke for kundene sine. De ønsker å ta tidlig posisjon, siden det kommer strengere reguleringer rundt materialgjenvinning.
  - Både EU og norske myndigheter har stort fokus på materialgjenvinning. De kommer til å kreve at bedrifter i framtiden må kildesortere mer av avfallet. Miljødirektoratet har blant annet fremmet forslaget om utsortert mat- og plastavfall hos bedrifter fra 2023, forteller salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris.

Kildesorteringspakke

Det betyr at myndighetene vil kreve at alt bedriftsavfall som likner husholdningsavfall, skal sorteres. Det største potensialet ligger i at en større andel av mat- og plastavfallet blir sortert, og å få dette levert til materialgjenvinning.
  Så hva er egentlig kildesorteringspakken? Den er enkelt og greit en henteløsning for fem ulike avfallstyper, på samme måte som man er vant til hjemme. I tillegg følger det med tre dunker for de vanligste typene av farlig avfall.

Enkelt å endre

- Pakken er bygd opp slik at bedriften vurderer hvor store mengder avfall de har, og velger mellom en liten, medium eller stor pakke. Hvis bedriften ser at man sorterer ut større mengder av en type avfall enn det man først antok, så er det enkelt å justere størrelsen på de ulike dunkene i etterkant.
  - Vår viktigste oppgave blir dermed å tilby et effektivt og håndterbart system for kildesortering, og gi tydelig informasjon om hvordan avfallet blir behandlet når vi har hentet det hos bedriften, sier Tverbakk.

Bedriften har ansvaret

En bedrift skal ikke har mer enn ett kilo farlig avfall i løpet av året før de er pliktige til å levere dette til godkjent mottak. En henteløsning med tre dunker for de vanligste typene av farlig avfall løser dette for alle.
  Bedriften har ansvaret for at avfallet de leverer blir sendt videre til materialgjenvinning. Kundene til Retura Iris kan dermed være trygge på at utsortert avfall blir materialgjenvunnet. Retura leverer alt av avfall til Vikan, der Iris Produksjon videreforedler det, og sender det videre til mottaksanlegg som produserer nye råvarer. Akkurat på samme måte som husholdningsavfallet. Et eksempel på dette er at alt matavfall blir til kompostjord på Vikan, og dette gjelder naturligvis også matavfall fra bedrifter.

God kultur

- Vi ønsker å gjøre det enkelt for kunden å velge kildesortering. Materialgjenvinning av avfall skaper nye ressurser, så lenge avfallet er riktig sortert av våre kunder og av god kvalitet. I tillegg synes vi det er viktig i gi et tilbud for farlig avfall.
  Mange bedrifter ønsker i tillegg at dunksystemet inne skal se pent og oversiktlig ut. Det er tross alt der sorteringen finner sted, og da er det viktig at man har avfallsbeholdere som er funksjonelle og estetiske. Det bringer nok litt stolthet inn i bedriften om man kan skilte med en sorteringsstasjon som ser litt lekker ut.

Sorteringsgrad

- Det aller viktigste er god merking og god informasjon der man har avfallssystemet. Blanke sekker er også smart fordi da er det lettere å avdekke feilsortering. Det er lurt å vise de ansatte effekten av innsatsen de gjør på sortering, for eksempel ved å tydeliggjøre hvor god sorteringsgrad man har oppnådd, sier Tverbakk.
  Retura Iris gir også sine kunder avfallsstatistikker, og kan også stille opp med kurs om sortering hvis det er ønskelig. Tverbak mener at det er viktig for bedriften å skape god kultur for kildesortering også på jobb.

Like bra som hjemme

- Folk i Salten er jo knallgode på å sortere, så det er vel ingen grunn til at vi skal være noe dårligere idet vi trer inn døra på jobb. Vi jobber hele tiden med å kunne tilby våre bedriftskunder avfallstjenester i verdensklasse, og det rimer jo veldig godt med at vi nå lukter på en verdensmestertittel her i Salten, avslutter Tverbakk.

Her kan du lese mer og bestille bedriftspakken.