Tre personer på avfallsmottak
Driftsleder for alle miljøtorgene i Iris, Karen Marie Braseth (t.h.) sammen med Stian Sundby og Arne Martin Kristiansen(t.v.) utenfor nybygget. 


Hun er en flittig bruker av miljøtorget på Vensmoen, som nå fremstår i helt ny drakt.
  Men det er ikke bare Ebba Engan som er fornøyd med de store endringene som er gjort. Også driftsoperatørene Stian Sundby og Arne Martin Kristiansen har fått en helt ny hverdag.
  - Det kan ikke sammenlignes. Man får selvfølgelig aldri nok plass, men det er blitt veldig bra, sier Sundby.

Nytt hovedbygg

- Nå gjenstår bare den siste oppgraderingen, som er rampe for levering av trevirke og restavfall. Når de er på plass, vil det bli langt enklere å levere de avfallstypene også, sier driftsoperatøren og tar oss med på en liten visningsrunde.
  - Dette nye hovedbygget vil erstatte den gamle plasthallen og Saltdalshytta, som begge skal fjernes. Her har vi 226 kvadratmeter å boltre oss på med lager, personalrom, garderober og kontor. Kundene setter pris på å levere avfallet under tak, og det er her vi nå tar imot alt av farlig avfall, små elektriske apparater og klær. Dette er ikke bare en forbedring for kundene, men det gjør arbeidshverdagen vår mer effektiv ved at alt samles på en plass og ikke rundt omkring på hele området, sier Sundby. 

To menn i avfallshallStian Sundby (t.v.) og Arne Martin Kristiansen inne i hallen hvor kundene nå leverer farlig avfall, klær og småelektronikk. 

Stor pågang 

Hverdagen på miljøtorget på Vensmoen er travel. Også Sundby og Kristiansen har fått merke at mange har pusset opp og ryddet under pandemien, for det har vært enorm stor pågang av besøkende. 
- De avfallstyper det leveres mest av er trevirke, papp og papir og restavfall. I tillegg har det blitt en markant økning av farlig avfall, spesielt i antall spraybokser. Og de er viktige å levere på miljøtorg da de inneholder drivgass, forklarer Sundby.

Bedre sortering

- Vi sitter med et klart inntrykk av at stadig flere vil sortere mer, selv om det fortsatt er noen som kaste det meste i restavfallet og dermed betaler seg ut av jobben. Men de er det blitt færre av. De fleste er opptatt av god sortering av avfallet og gjennom det gjøre en innsats for miljøet. Og det er jo en hyggelig utvikling, sier Sundby, som også er ansvarlig på miljøtorget på Vensmoen. 

En av de mange kundene som er opptatt av sortering av avfallet er Ebba Engan.
  - Ja, og det er viktig. Og nå er det jo så mye enklere å sortere her på miljøtorget, så det er ingen grunn til ikke å ta seg tid til det. 

To menn leverer avfallHarald Isaksen skifter baderomsinnredning og får hjelp av Arne Martin Kristensen til å bli av med den gamle. 

Fakta om Iris
Miljøtorg Vensmoen

Oppgraderingen på miljøtorget på Vensmoen beløper seg til rundt 5 millioner kroner.
I 2020 ble det tatt imot 1549 tonn avfall fra husholdninger og bedrifter.  Av dette utgjorde farlig avfall nesten 38 tonn og restavfall 343 tonn.