Rutene som er berørt 1. februar:

Områdene som er berørt av innstilt tømming 1.februar er:

  • Bodø/Kjerringøy
  • Meløy
  • Fauske
  • Sørfold
  • Hamarøy
  • Steigen

Ny tømmedag er satt opp i Iris-appen og i tømmeplanen på nettsiden.

Vi beklager ulempene dette medfører, men må sette sikkerheten først for både kunder og egne ansatte.

Miljøtorg

Miljøtorg Bodø og Vikan holder stengt.
Miljøtorg Fauske er åpent.
Miljøtorg Inndyr er åpent.
Miljøtorg Tømmernes er åpent
Miljøtorg Reipå holdes stengt.

Alle våre miljøtorg har fått endrede åpningstider fra 1.februar.

Oversikt åpningstider

 

Avfallstømming som ikke ble gjennomført 29.januar

  • Bodø (papiravfall): Planlagt tømming mandag 29.januar ble utsatt til 1. februar.
  • Felles anlegg med luke: Ingen tømming 29.januar
  • Meløy og Bolga: Tømming er innstilt 29.januar
  • Skutvik, Oppeid og Presteid (restavfall og matavfall): Planlagt tømming 29.januar er utsatt til 31. januar.