Fra kommunen til Iris 

Tor har tidligere jobbet med investering, prosjektledelse, luftfart og analyse. I de siste årene har han ledet utviklingsprosjektet CityLoops.  

- Jeg kjenner allerede Iris godt gjennom flere utviklingsprosjekter som jeg tok del i da jeg var i Bodø Kommune. Etter å ha jobbet i noen år med sirkulærøkonomi på strategisk og teoretisk nivå, har jeg blitt veldig motivert til å jobbe litt nærmere materien – hvor sirkulærøkonomi utøves i praksis.  

- Stillingen som leder for utvikling og bærekraft er midt i blinken for meg som er opptatt av å bruke verktøy og finne nye løsninger for en mer effektiv og bærekraftig måter å håndtere materialer, masser og avfall på. 

Tor og Ådne får omvisning på Vikan avfallsanlegg av Pernille Devold Kolsing, leder for kommunikasjon og marked.Tor og Ådne får omvisning på Vikan avfallsanlegg av Pernille Devold Kolsing, leder for kommunikasjon og marked.

Vår 20 trainee er på plass 

Ådne kommer fra Fosen, men har studert i Bodø. Han har akkurat fullført en mastergrad i global ledelse ved Nord Universitet. Masteroppgaven til Ådne omhandler hvordan man kan øke lokal aksept for fornybare energiprosjekter gjennom dialog med interessenter og bærekraftrapportering. 

- Det blir helt supert å starte karrieren min hos Iris. Utdanningen min omhandler ledelse i det grønne skiftet, og Iris er en sentral aktør for en bærekraftig omstilling her i Salten. Jeg gleder meg til å ta fatt på mange spennende prosjekter og jobbe med de flotte kollegaene mine, forteller Ådne. 

Det neste året skal Ådne bidra inn i flere av Iris Saltens prosjekter. Gjenbruksuka, fritidsrenovasjon og ombruk i Salten for å nevne noen.  

Trainee Salten  

Traineeprogrammet er en utmerket måte å tiltrekke seg unge, nyutdannede mennesker med ulik kompetanse. Iris har vært en medlemsbedrift i Trainee Salten helt siden programmet ble etablert, og i løpet av denne perioden har hele 20 trainee-er vært en del av konsernet. 

- Ådne skal sammen med utviklingsteamet samarbeide på tvers i konsernet for å oppfylle konsernets målsetninger innenfor utvikling og bærekraft, forteller administrerende direktør Bjørn Ove Moum. 

Setter fart på utviklingen 

Utviklingen i avfallsbransjen er i sterk vekst. Styret til Iris besluttet derfor å styrke utviklingsavdelingen, som med Tor og Ådne på plass består av tre ansatte.

- Vi er glade for å få Tor og Ådne med på laget. De har akkurat den kompetansen vi trenger for å dra utviklingsprosjekter som vi har planlagt for i havn og bidra med nye tanker om hvordan vi kan gjøre løsningene våre enda litt bedre, sier Bjørn Ove fornøyd.