Brann av nødblussBrann på transportbandet forårsaket av nødbluss. 

- Ubrukte nødbluss, nødraketter og rakettbatterier kan leveres til godkjent mottak hos oss på Vikan, sier driftsoperatør Ken-Thomas Olsen i Iris Produksjon.
  Han har slukket en rekke branner i restavfallshallen nettopp på grunn av at nødbluss og nødraketter er havnet på feil plass.

Godkjent mottak

- Vi kan ikke få sagt det nok mange ganger at farlig avfall som raketter og litiumbatterier ikke skal kastes i restavfallet. Når restavfallet kommer inn i hallen blir det kvernet. Et batteri med mye restenergi som havner i kverna tar fyr. Det samme gjelder nødbluss, nødraketter og annet fyrverkeri. Vi er derfor prisgitt at husholdninger og næringsliv sorterer dette avfallet rett, slik at vi slipper å stå klar med brannslukningsapparat og brannslange for å være i beredskap, sier Olsen.

37 branntiløp i år

Til nå i år har Iris Produksjon opplevd hele 37 branntilløp, 36 av disse var i restavfallshallen. I de fleste tilfellene er det litumbatterier, eller gjenstander med litiumbatterier, som har tatt fyr.
  - Problemet med litiumbatterier, som vi bruker i alt fra mobiltelefoner til fjernstyrte biler, er at de inneholder mye restenergi selv om de ikke kan brukes. Når batteriene havner i kverna sammen med resten av avfallet, skjer det en liten eksplosjon som starter brann. Derfor er det enormt viktig ikke å kaste de i restavfallet, men levere de inn til godkjent mottak, sier Olsen.

Utbrendte batteri og nødblussUtbrent batteri og nødbluss.

 

 

Brukte rakettbatterier

En avfallstype som Ken-Thomas Olsen ønsker i restavfallet er brukte rakettbatterier.
- Mange tror at de kan kastes sammen med papp og papir for de inneholder mye papp. Men de lar seg ikke gjenvinne og skal kastes i restavfallet, sier Olsen.

Vanskelig å oppdage

Alt restavfall fra husholdninger og næringsliv i Salten havner i hallen hos Ken-Thomas på Vikan. Her blir det foretatt en grovsortering før avfallet blir kvernet.
  - Vi behandler 150.000 kilo med restavfall hver dag. Det er derfor helt umulig for oss å finsortere avfallet på jakt etter små batterier. Vi tar ut større ting som, men batterier og nødbluss klarer vi ikke å finne i mengden. Det blir som å lete etter ei nål i en høystakk. Vi er derfor prisgitt at både husholdninger og næringsliv spiller på lag med oss og tar ansvar, slik at vi unngår slike episoder som vi har hatt alt for mange av i år. Dette er vår arbeidsplass, sier Olsen.