Brann av nødblussBrann på transportbandet forårsaket av nødbluss. 

- Ubrukte nødbluss, nødraketter og rakettbatterier kan leveres til godkjent mottak hos oss på Vikan, sier driftsoperatør Ken-Thomas Olsen i Iris Produksjon. Han har slukket en rekke branner i restavfallshallen nettopp på grunn av at nødbluss og nødraketter er havnet på feil plass.
 

Godkjent mottak

- Vi kan ikke få sagt det nok mange ganger: farlig avfall, som raketter og litiumbatterier, skal ikkei restavfallet. Når restavfallet kommer inn i hallen blir det kvernet. Et batteri med mye restenergi som havner i kverna fort tar fyr. Det er ikke mer enn dette ene batteriet som skal til for at vi har branntilløp. Det samme gjelder nødbluss, nødraketter og annet fyrverkeri. Vi er derfor prisgitt at husholdninger og næringsliv sorterer dette avfallet rett, slik at vi slipper å stå klar med brannslukningsapparat og brannslange for å være i beredskap, sier Olsen.

37 branntiløp i år

Til nå i år har Iris Produksjon opplevd hele 37 branntilløp. I de fleste tilfellene er det litumbatterier, eller gjenstander med litiumbatterier, som har tatt fyr.

 - Problemet med litiumbatterier, som vi bruker i alt fra mobiltelefoner til fjernstyrte biler, er at de inneholder mye restenergi selv om de ikke kan brukes. Når batteriene havner i kverna sammen med resten av avfallet, skjer det en liten eksplosjon som starter brann. Derfor er det enormt viktig ikke å kaste de i restavfallet, men levere de inn til godkjent mottak, forklarer Olsen.

Utbrendte batteri og nødblussUtbrent batteri og nødbluss.

 

 

Brukte rakettbatterier

En avfallstype som skal gå i restavfallet er brukte rakettbatterier:
- Mange tror at de kan kastes sammen med papp og papir for de inneholder mye papp. Men de lar seg ikke gjenvinne og skal kastes i restavfallet, sier Olsen.

Vanskelig å oppdage

Alt restavfall fra husholdninger og næringsliv i Salten havner i hallen hos Ken-Thomas på Vikan. Her blir det foretatt en grovsortering før avfallet blir kvernet.

  - Vi behandler 150.000 kilo med restavfall hver dag. Det er derfor helt umulig for oss å finsortere avfallet på jakt etter små batterier. Vi tar ut større ting som vi klarer å få øyne på, men batterier og nødbluss klarer vi ikke å finne i mengden. Det blir som å lete etter ei nål i en høystakk. Vi er derfor prisgitt at både husholdninger og næringsliv spiller på lag med oss og tar ansvar, slik at vi unngår slike episoder som vi har hatt alt for mange av i år. Dette er tross alt arbeidsplassen vår, og den ønsker vi å holde så trygg som mulig, sier Olsen.