HT Safe-ansatteMarie Finvik og Linn Berg Berntzen er tryggheten for eldre som har løst ut trygghetsalarmen. I løpet av få år vil de kunne ha kontakt med brukerne ved hjelp av levende bilder.


På HT Safe på Oppeid betjener de ansatte hele 8 000 trygghetsalarmer i 50 kommuner. Antallet har vokst de siste årene, og nå er bedriften på full fart inn i den digitale velferdsteknologien. Daglig leder Otto Einar Johansen på HT Safe er ikke i tvil om at selskapet vil få en betydelig vekst innen helserelaterte tjenester.

Satsingsområde

- For oss er dette et helt klart satsingsområde og vi vil utvikle oss til å være et responssenter for velferdsteknologi. I dag er vi det på trygghetsalarmer, men tjenesteområdet vil raskt bli utvidet når eldre får mye mer utstyr, sier Johansen.
 Med en eldrebølge der flere bor lengre hjemme, og dermed trenger hyppige besøk, gir digitaliseringen mulighet til å tenke annerledes enn i dag, blant annet med toveis kommunikasjon.
 Mye har endret seg siden HT Safe ble etablert som aksjeselskap for 30 år siden. Men allerede fem år før, ble selskapet stiftet på Hamarøy.

Muligheter

- Den raske teknologiske utviklingen gir oss utømmelige muligheter. Vi vil få flere og større tjenester. I januar har vi hatt en vekst på 20 prosent ved at vi har fått betjening av trygghetsalarmer for ni nye kommuner. Vi har så vidt sett begynnelsen på en revolusjonerende tjeneste som gir oss mange muligheter. De skal vi ta, sier Johansen.
 Et eksempel vil være at hjemmetjenesten må låse seg inn til en bruker på natta for å føre tilsyn. Det kan man allerede i dag gjøre via et kamera, en tv-skjerm og sensorer i rommet som registrerer om brukeren puster normalt. Det vil spare hjemmetjenesten for unødig bruk av tid, og brukeren for den belastningen det er å bli vekket ved at noen låser seg inn.

Ensomhet stadig økende

Med headset på hodet, og i en rolig atmosfære jobber Marie Finnvik og Linn Berg Berntzen på HT Safe. De er stemmene som gir tryggheten for mange eldre. Trygghetsalarmen skal kun aktiveres når brukeren føler seg helsemessig dårlig, men det er ikke så greit når man er alene og ikke har så mange å spørre.
 - Vi får spørsmål om alt fra å skifte av tv-kanal, hjelp med dosering av kaffe på trakteren, til mer alvorlige situasjoner der de føler seg kald og dårlig og trenger helsehjelp. I slike tilfeller tar vi kontakt med hjemmesykepleien som rykker ut, sier fagansvarlig Berg.

Toveis kommunikasjon

De ser også at utviklingen går raskt nå, og at det ikke er mange år før tjenesteområdet blir utvidet og de har toveiskommunikasjon med brukerne og levende bilder.
 - Da har vi mulighet til å observere hvordan de eldre har det, og bistå med en del daglige gjøremål som for eksempel at de tar medisinene sine. Det kommer raskt en ny generasjon eldre som ikke vil ha noe problem med å betjene teknologien. Jeg tror mange vil sette stor pris på daglig kontakt med oss der vi kan se hverandre. Det blir mye mer personlig enn bare en telefonoppringning, sier Berg.

RuteopplysningHT Safe driver ruteopplysning for fire fylkeskommuner og sentralbordtjeneste for 20 bedrifter. Her er det Kristina Willumsen som betjener kundene.

 

Ruteopplysning

HT Safe er i startgropa. I dag brukes teknologi som GPS og simkort knyttet opp mot trygghetsalarmen på demente, der alarmen løses ut når de går utenfor et bestemt område. Å skape trygge former der man har noen som kan hjelpe det stadig økende antallet eldre, er essensielt.
 De driver også sentralbordtjeneste for et 20 talls bedrifter, legevaktordning for en kommune og ruteopplysning for Sogn og Fjordane, Nordland, Nord-Trøndelag og Finnmark fylkeskommuner.
 - Gode datasystemer har endret folks behov for å ringe 177. Målet vårt er å utvikle oss mer som et kundesenter for kollektivtransport, enn å være en ren opplysningstjeneste. Men den største veksten i framtiden vil komme innen velferdsteknologi, sier daglig leder Otto Einar Johansen.

Det er med ro vi forlater HT Safe. Gjengen jobber videre. Det er alltid noen som trenger dem, 24 timer i døgnet. Det kan være greit å vite for framtida - at hvis vi skulle trenge en stemme som kan hjelpe oss, så er det alltid noen som svarer på HT Safe.