Gamle containere i Einmoveien borettslag. Styreleder Per Arne Amundsen i Einmoen borettslag gleder seg til at containerne skal byttes ut med anlegg under bakken.

Men også stadig flere etablerte borettslag velger å forskjønne uteområdet med nedfravde løsninger. Slik som Einmoen borettslag som i fjor rundet 50 år. 
 - Tiden var inne for en liten ekstra «ansiktsløfting». Vi skulle nok gjort dette for flere år siden, men nå gjennomfører vi et større prosjekt med drenering rundt alle blokkene. Da passer det fint å sette ned avfallsbeholdere under bakken i samme slengen, sier styreleder Per Arne Amundsen i borettslaget.

Enstemmig

Einmoen borettslag ligger i Rønvik i Bodø, og er et av mange boligområder som ble etablert på slutten av 60-tallet. De har fine grøntområder rundt de seks blokkene som huser 72 boenheter, men avfallscontainerne er skjemmende.
 - Vi tok opp saken i styret i fjor høst, og der gikk vi enstemmig inn for å etablere avfallsanlegg under bakken. Det samme gjorde den ekstraordinære generalforsamling før jul i fjor.
 Nå ser alle fram til et forskjønnet uteområde.

Misbruk

- Kostnadene for begge anleggene er på 560.000 kroner. Og da ender vi faktisk opp med litt billigere renovasjon enn det vi har i dag, sier Amundsen.
 I dag har beboerne i Einmoen matavfallsdunker utenfor hver blokk, og containere til restavfall og papp og papiravfall.
 -  Dessverre opplever vi ganske ofte at det kjører biler forbi her, spesielt i mørketida, for å kvitte seg med restavfall i de åpne containerne. Det blir det nå slutt med når vi får beholdere som må åpnes med nøkkelkort.

Tømming av avfall under bakkenDriftsoperatør Ronny Klingen tømmer avfall fra container under bakken. 

Dekker behovet

Borettslaget skal etablere to stasjoner til de seks blokkene.  De setter ned containere til papir, mat og restavfall på begge stasjonene. I tillegg vil den ene få en ekstra container for glassemballasje og hermetikkbokser.
 - Det mener vi skal dekke vårt behov. Da eneste det vi trenger å huske på sekkene til husholdningsplasten, som vi også skal finne en bedre løsning på enn i dag.
 

Se film om tømming av avfall under bakken. 

De fleste nye borettslag og sameier velger avfallsbeholdere som er skjult under bakken. Det gir uten tvil et penere og renere bomiljø, sier driftssjef André Johnsen i Iris Service. Han lister opp mange fordeler ved en slik løsning:

 • Beboerne slipper å trille fram dunkene for tømming.
 • Alt avfallet er samlet på ett sted.
 • Innkastet på bakkeplan tar mye mindre plass enn både beholdere og containere.
 • Ingen kapasitetsproblemer, beholderen tømmes ved behov.
 • Kan få lavere renovasjonsgebyr.
 • Slipper kostbart hentegebyr hvis dunkene ikke er satt fram.

 

Gamle borettslag med moderne avfallsløsning.Leif Aunes vei borettslag har valgt avfallsløsning under bakken. 

I den nye renovasjonsforskriften, som nå er vetdatt av kommunenen i Salten, skjerpes kravene til hvilke avfallsløsninger som skal brukes. Det heter blant annet at i ny konsentrert bebyggelse innenfor bymessige strøk, skal oppsamling av avfall med avfallscontainer nedgravd under bakken benyttes. I eksisterende bebyggelse innenfor bymessig strøk kan Iris Salten pålegge bruk av avfallscontainer nedgravd under bakken.