Lampe er kastet i matavfalletDenne lampen er kastet i matavfallet i et anlegg under bakken i Bodø. Hadde den havnet i maskinen kunne den gjort stor skade, forteller Bjørnar Strand.

Vikan har Nord-Norges største kompostanlegg. Her blir matavfall fra husholdninger og næringsliv i Salten, og for tiden Narvik og Harstad, forbehandlet før det blir lagt i ranker og gjort om til kompostjord. Hver innbygger leverte 68 kilo matavfall til Iris Salten i fjor.
  Det blir til fantastisk kvalitetsjord som kan gi grobunn til fine plener og vakre blomster.

Må stoppe produksjonen

Men det er noen som har misforstått hva matavfall er, nemlig de få som putter klær, tekstiler, små gulvtepper og tauverk i matavfallet.
  En last med matavfall kommer inn i den store hallen på Vikan. Driftsoperatør Bjørnar Strand sukker. For midt i alt avfallet dukker en diger ryggsekk opp.
  – Hvordan er dette mulig? Personen som kastet denne i matavfallet må jo ha vært 100 prosent klar over hva vedkommende gjør, sier Strand oppgitt.
  Hver dag må han stoppe produksjonen på kompostanlegget på Vikan for å fjerne klær, gulvtepper og elektriske artikler fra maskineriet.
  – Disse små gulvteppene brukte vi lang tid på få løs i maskinen. De hadde kilt seg skikkelig fast. Vi holdt på i mange timer før vi kunne starte opp igjen, sier Bjørnar og viser oss gårsdagens lille mareritt.

Mye plast i matavfalletSelv om de aller fleste er flinke med sortering, er det fortsatt en god del som kaster plast i matavfallet. 

 

Umulig å lage jord av klær

Mye av det ligger i plastposer, ja noe er faktisk pakket inn i bioposer, og derfor umulig å oppdage før det havner i maskinen.
  – Det kan hende at noen tenker at tekstilene kan komposteres, men det er ikke mulig. De gir oss kun ekstraarbeid ved at de fester seg i alt av drivverk, og dermed forårsaker stans i produksjonen. En hel arbeidsdag i uka går med til å fjerne tekstiler og annet ikke-organisk avfall. Det er bortkastet kostbar tid. Nettopp gikk et elgskinn i maskinen uten at vi oppdaget det. Vi brukte mange timer på å fjerne det fra drivverket, sier en oppgitt Strand. 

Forbehandling

Iris Produksjon, som håndterer alt avfall som kommer inn til Vikan, har investert i en ny maskin som sørger for mekanisk forsortering av matavfallet. Med investeringen er daglig leder Harald W. Østbø trygg på at selskapet kommer til å lage et enda bedre sluttprodukt.
  – I forbehandlingen får vi tatt ut plast og annen forurensing i matavfallet. Vi tilsetter vann i prosessen, slik at det organiske avfallet kommer ut som en våt masse som ser ut som betong. Dette blander vi med kvernet hageavfall, før det legges i store ranker for kompostering. Vi ser allerede etter noen måneders drift at vi får ut et langt bedre produkt, men også at vi er mer sårbar ved at klær, tekstiler og tauverk setter seg fast i maskinen, sier Østbø.
 Maskinen som kverner matavfalletDenne maskinen kverner matavfallet. Ansatte på kompostanlagget bruker et helt dagsverk i uken på å skjære løst spesielt tekstiler som er satt seg fast i drivverket. 

Nå håper Bjørnar og Harald at de få som sorterer feil gjør som de fleste husholdningene i Salten og kaster kun organisk avfall i matdunken.

Det vil sørge det for at Salten får bedre jord til å blomstre – både ute og inne. Det vokser ikke roser av gamle ryggsekker, tross alt.