Folk rydder på strandFra Kick off Aksjon Reine Strender 2015 på Hjartøya utenfor Bodø. 

Når snøen smelter, går folk i Salten til havet. I ti år har folk stått på, og skulle alle fått betalt for jobben, ville innsatsen ha vært verdt 20 millioner.
  - Det er en gedigen innsats som hvert år gjøres i strandsonene våre. Det første året, 2011, fikk Iris inn 5000 kilo fra noen få innmeldte aksjoner. I slutten av oktober i fjor var vi oppe i 380.000 kilo fra 1330 ulike aksjoner henta av Iris. Målet er at vi i år skal runde 450.000 kilo avfall. Men da må vi opp på samme nivå som i fjor på rundt 70.000 kilo, forteller kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris. 

Samfunnsansvar

- Vi visste at mange var interessert i å rydde marint avfall, men det stoppet der fordi det fantes ingen ordning for å ta hånd om avfallet når ryddejobben var gjort. Iris tok samfunnsansvar og organiserte utdeling av sekker på våre miljøtorg og henting av avfallet ved kjørbar vei. Etter hvert fikk vi også med oss Bodø Havn, som henter sekker i veiløse områder, og ikke minst støtte fra Miljødirektoratet til transport og behandling av avfallet. 

Mann g dame rydder strandavfallEva Haugsnes og Nils Thomessen har ryddet marint avfall i Bliksvær i 17 år og fylt fem-seks vogntoglass med avfall. 

Også i år

Nå har Iris innarbeidet en ordning som fungerer og som mange vet om, og som ikke minst har bidratt til en renere kyst i Salten.
  - Når folk i Salten stiller opp og gjør en kjempeinnsats, vil vi også i år i samarbeid med Miljødirektoratet sørge for at avfallet blir hentet og sendt videre til behandling. Vi vet det er mange som ønsker å gjøre en innsats og det skal ikke stå på Iris. Vi ser ikke at korona-situasjonen skal være et hinder for å rydde strender i år. Her er det bare snakk om å ta de samme forholdsregler med renhold og holde avstand. Det å komme seg ut og gjøre noe nyttig i disse tider er godt for både kropp og sjel. Så får vi håpe på litt bedre vær enn det vi har hatt til nå i år, sier Pedersen.

Årets strandrydder

Siden 2013 har Iris kåret Årets Strandrydder, og det første året var det 5. klasse ved Rognan barneskole som fikk prisen. De hadde ryddet avfall på Tangodden i 15-20 år.
  Året etter var det Helle Aune Larssen som fikk pris for sin innsats på Helligvær, før de fem velforeningene Leines, Godøynes, Festvåg, Helligvær og Måløy ble vinnere.
  - Vi skal kåre Årets strandrydder også i jubileumsåret der vi dobler premien til 20.000 kroner. Så nå er det bare å stå på fram til oktober.
 

mann med avfallTor Inge Storlien med vinnerbilde fra fjorårets fotokonkurranse. 

Fotopriser

Prisen Årets strandrydder går ikke nødvendigvis til den eller de som rydder mest avfall. Sosialt engasjement vektlegges også, om det er gjort en stor innsats over flere år, og om ryddingen har vært ekstra utfordrende. Prisen kan gå til en enkeltperson, velforening eller annen organisert forening, gruppe eller skoleklasse.  
  - I tillegg til Årets strandrydder skal vi også i år gjennomføre fotokonkurranser på Facebook og Instagram der vi kårer de tre beste bildene. Vi oppfordrer alle som rydder til å sende oss bilder.  Bruk #irissalten på Instagram, sier Pedersen.
 

Slik går du fram når du skal rydde

Når du skal rydde ei strand eller kystområde tar du kontakt med et av våre Miljøtorg og kvitterer ut strandryddesekker. Her får du også et informasjonsskriv fra Iris.
Når jobben er gjort settes sekkene ved nærmeste kjørbare vei, samtidig som det gis beskjed til Iris på telefon eller e-post hvor sekkene står, hvor mange sekker, og hvem som har ryddet. Denne informasjonen kan du også legge inn på hjemmesiden. 
Rydding i veiløse områder må avklares med Iris før rydding skjer, slik at vi sikrer oss at avfallet blir hentet.
Alle aksjoner registreres på vår hjemmeside.
Kundesenteret når på telefon 75507550 eller e-post kundesenter@iris-salten.no
 

Aksjon Reine Strender i 10 år
ÅrAksjonerKilo innsamlet
2011175000
201210832.046
20135915.000
20145015.000
201511335.144
201616948.744
201725085.000 *)
201830573.818
201924970.320
2020??
*) Inkl. 10 tonn fra Værøy Miljøgruppe.