Ny kunstner på plass

Johanne Alvestad er født og oppvokst i Bodø, utdannet i bildende kunst og arbeider med tegning og grafikk.

Johanne Alvestad

Bildene er trykket fra trær som en gang sto i England, i Tordenskjolds gate i Bodø og på Landegode. Avtrykkene er videre bearbeidet gjennom utskjæring og satt sammen til nye former. 

Kunst av Johanne Alvestad

Formålet med prosjektet er å skape et midlertidig undergrunnsgalleri i en conteiner. Men dette er ikke en hvilken som helst conteiner – den har to store vindusflater, låsbar dør, eget strømsystem og varmepumpe. 

I forbindelse med «STUA» er conteineren tenkt innredet som et norsk oppholdsrom fra 60-70-tallet og plassert utenfor Beddingen Kulturhus. Stua utsmykkes månedlig med ny kunst fra regionale up&coming kunstnere. «STUA» skal stille ut regionale kunstnere frem til juni 2023.

Kunst av Johanne Alvestad

Visningsrom for kunstnere

Målet med prosjektet er å skape et samlende konsept for billedkunstmiljøet i regionen, og gi kunstnere i startgropa og/eller på terskelen til en profesjonell kunstnertilværelse et visningsrom. Det blir vederlagsfritt for kunstnerne å vise frem verkene, og alle eventuelle inntekter fra salg går direkte til kunstneren. Prosjektet kurateres av Cecilie Sandvik og administreres av Kulturkollektiv Bodø.

Kunst av Johanne Alvestad

Både møbler og kunstverk er til salgs, og alle eventuelle inntekter går direkte til kunstneren og Egna. 

«STUA» viser hvordan gamle containere og møbler kan ombrukes til å skape kreative og gode byrom, og vi i IRIS håper prosjektet kan være til inspirasjon til andre initiativer både i og utenfor regionen.», forteller Carina Rist prosjektleder for ombruk i Iris Salten.

Carina Rist prosjektutvikler i Iris SaltenCarina Rist, prosjektutvikler i Iris Salten.

 

Prosjektet er tenkt som et pilotprosjekt for hvordan gamle conteinere kan brukes til å skape gode byrom i fremtides Salten-kommuner.


For ønske om kunstnerisk deltakelse i prosjektet kan du sende en hendvendelse til: Cecilie.r.sandvik@gmail.com 
Send ved 3-4 ulike verk du ønsker å stille ut med en kort beskrivelse av deg selv og verkene.