Normann Sæbø i MørenotDaglig leder Normann Sæbø ved Mørenot sitt anlegg i Radøy nord for Bergen. Den nye vaskemaskinen er på plass, og mot slutten av året skal Mivanor montere nytt renseanlegg.

løpet av tre år har Mivanor tatt markedet med storm. Det startet med renseanlegg til Iris sitt deponi på Vikan, hvor de utviklet den revolusjonerende teknologien. Nå har selskapet levert renseløsninger til fem avfallsdeponier, et smoltanlegg og Bøteriet i Steigen, hvor Mørenot medeier.

Fulle ordrebøker

- I år har vi faktisk fulle ordrebøker. I tillegg til Mørenot skal vi levere renseanlegg til Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) i Mosjøen, et nytt anlegg til Iris på Vikan, og til Nofir sitt datterselskap i Litauen, sier daglig leder Fredrik Korpe.
  At Mørenot har valgt vår løsning, i sterk konkurranse med andre leverandører, er et kvalitetsstempel for Mivanor. Nå er de inne i tre ulike bransjer med renseløsninger; oppdrett, notvaskeri og deponi. De har ikke tenkt å stoppe der.
 - Vår renseteknologi kan brukes i all industriell vannrensing. Vi tester nå ut rensing av vann i tekstilbransjen og i produksjon av papp og papir, sier Korpe.

Mørenot RadøyFør nøtene blir reparert hos Mørenot, må de gjennom en omfattende vaskeprosess der voks og kobber fjernes. Vannet fra denne prosessen renses og brukes på nytt.

 

Store vannmengder

Anleggene til Mørenot ligger i Radøy, Vevang, Herøy, Hammerfest og Karmsund.
  I Radøy, 40 minutters biltur nord for Bergen, jobber 14 personer med vask, desinfisering, reparasjon, impregnering og sertifisering av oppdrettsnøter. Nøtene blir stadig større. Derfor hadde de behov for bedre vaskeutstyr og en renseteknologi som håndterer større vannmengder.
   - Dagens renseanlegg, som ble tatt i bruk i 2000, har for dårlig teknologi og kapasitet. En ny 54 kubikkmeter stor vaskemaskin er allerede kommet på plass, og mot slutten av året vil renseanlegget fra Mivanor bli montert, forteller daglig leder Normann Sæbø på anlegget på Radøy.

Øker kapasiteten

Administrerende direktør Bente Lund Jacobsen i Mørenot Aquaculture ser fram til at Mivanor kan starte installasjon av renseanleggene, og at selskapet dermed kan øke kapasiteten og ta imot flere større nøter.
  - Vi valgte Mivanor etter en totalvurdering. Vi er meget godt fornøyd med renseløsningen de har levert hos Bøteriet i Steigen. Sammenlignet med andre leverandører er vi trygg på at Mivanor har den beste løsningen for våre anlegg. Den oppleves som enkel og med meget god kvalitet, sier Jacobsen.

Industriell vannrensing

De fem anleggene til Mørenot er den største kontrakten til Mivanor hittil. Selskapet har i dag fem ansatte, fire i Bodø og en i Stavanger, og planlegger økning i arbeidsstokken fram mot 2020.
  - Vi har et godt produkt for ulike bransjer som trenger industriell vannrensing. Nå etablerer vi renseløsning i Litauen, som det første utenfor Norge. For oss er det nå naturlig å se mot både Sverige og Danmark, sier Korpe.