Iris-sjefen Leif Magne Hjelseng og daglig leder Fredrik Korpe i Mivanor strålte om kapp i blits-lyset sammen med øvrige ansatte fra Iris-selskapene, da de mottok pris for satsingen på ung arbeidskraft og beste oppstartbedrift i Salten.

Stolt Iris-sjef

- Dette er en veldig stor kveld. Det var enormt stor når Fredrik på vegne av Mivanor tok imot Oppstarts-prisen. Mange tror at Iris er bare de som kommer hjem og henter avfall utenfor hagen eller porten, men på Vikan har vi sju bedrifter, og vi driver en veldig aktiv knoppskyting. Mivanor er det nyeste selskapet, sa administrerende direktør Leif Magne Hjelseng da han tok imot I-vinden-prisen.

Bredde

- Nå tror dere at vi bare ansetter unge medarbeidere, men i fjor ble vi nominert til nasjonal pris for at vi tar vare på seniorene. Vi har mange som er over 70 år i konsernet, og som trives godt hos oss i Iris, fortalte Hjelseng til forsamlingen.
  Han har ivret for Trainee Salten og jobbet aktivt for at ungdom med god utdannelse skal bli værende i regionen.

Kreativ

I juryens begrunnelse heter det:
  «Årets vinner har igjennom mange år gjort en formidabel innsats for å satse på unge arbeidstakere, og de går kreativt til verks for å markedsføre ledige stillinger. Dette gjenspeiles også i et levende og sosialt arbeidsmiljø, med fokus på utvikling og innovasjon. Vinneren har vært en enormt viktig bidragsyter i Trainee Salten og har hatt som ambisjon å ha en Trainee hvert eneste år.»

Suksesshistorie

Og nettopp en trainee fra Tyskland var starten på det som i dag er Mivanor med seks ansatte.  
  Daglig leder Fredrik Korpe kunne fortelle om hvordan selskapet ble til ved at trainee Robert Tarasz jobbet fram en renseteknologi, som viste seg å være så bra at det dannet grunnlaget for etablering av et eget selskap i Iris-familien. Mivanor har levert renseløsning til alle avfallsselskaper i Nordland, til flere utenfor regionen, til fem selskaper i Mørenot og oppdrettsselskaper.

Solid begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det:
  «Vi er så utrolig avhengig av at noen tør å ta steget for å starte for seg selv og utvikle nye produkter. De må løftes fram, for det er der vi finner morgendagens suksesshistorier. Årets vinner startet i det små og har sakte, men sikker bygd seg opp både i antall ansatte og i omsetning. Og de leverer allerede gode økonomiske resultater og har som mål om å vokse ytterligere. På knappe fem år har selskapet hatt en formidabel utvikling og mye av grunnen er den store evnen til å holde en høy innovasjonstakt og ha fokus på resultat.
  Mivanor konkurrerte med Fjellfarer, Råkk Huset, Arctic Mustard og Baahdy og Birdy om å bli Årets Oppstarter.
  I-vinden-prisen hadde tre nominerte, Iris Salten, KPMG og Restauranthuset Bodø.