restavfall70 prosent av dette avfallet kunne vært sortert ut og gjenvunnet i nye materialer i steet for å bli energigjenvunnet. 

I framtiden vil det bli stadig dyrere for renovasjonsselskapene å levere restavfall til forbrenning. Det betyr at avfallsgebyrene til forbrukerne også stiger. Det er en bevisst politikk både hos EU og norske myndigheter. 

Mer til materialgjenvinning

- Målet med politikken er at vi skal materialgjenvinne og ombruke mer, noe vi gjør når vi sorterer for eksempel matavfall, papir og plastemballasje, forklarer daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon.
  Det er iris Produksjon som tar imot og videreforedler alt avfallet som leveres til Iris sitt anlegg på Vikan utenfor Bodø.
  - Det er kommet tydelige signaler både fra svenske og norske myndigheter om at beskatningen vi har på forbrenning av restavfall i dag, vil øke betydelig i fremtiden. Dette vil helt klart få konsekvenser for renovasjonsgebyret til husholdningene i Salten, sier Østbø.

Mye matavfall i restavfallet

Mange er allerede flinke til å kildesortere, og reduserer slik restavfallsmengden sin, mens andre har mye å gå på. 
  - Et dypdykk i restavfallet fra Salten viser at nesten 70 prosent kunne vært sortert i andre, gjenvinnbare fraksjoner som plastemballasje, glass- og metallemballasje, papp, papir - og ikke minst matavfall, som utgjorde hele 30 prosent av restavfallet, forteller Østbø.

Penger å spare

I 2020 endret Iris prisstrukturen på renovasjonsgebyret, blant annet på grunn av politiske føringer fra myndighetene. Det koster nå mer å levere mye restavfall sammenlignet med tidligere år - så det lønner seg å kildesortere, både for lommeboken og for miljøet!

restavfallHer er oversikt over hva som skal i rest-dunken.