Henny Antonsen på polet i Bodø. Vinflaska blir kildesortert når den er tom og havner i dunken for glassemballasje og hermetikkbokser.

Henny Antonsen med vinflaske på Vinmonopolet. Når innholdet er brukt blir den omgjort til Glasopor. 

 

For i 2016 finnes nemlig ikke søppel lengre - bare potensielle nye råvarer.

I sirkel

Det har vært mye snakk om det grønne skiftet og sirkulær økonomi siden Paris-avtalen for et år siden. Men hva betyr egentlig sirkulær økonomi? I motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som søppel eller forbrenning, så er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.

Kildesortering

I 2016 går alle store selskaper mot en mer sirkulær økonomi, ikke bare fordi de vil redde naturmangfold og helse, men også å sikre ressurstilgangen for kommende generasjoner. Er Iris med i den sirkulære økonomien? Ja, det er vi, og vi vil ta deg med på en reise slik du kan bli inspirert til å kildesortere enda bedre.

Sorteres etter farge

Idet Henny Antonsen velger ut en vin, og familien til Arnfinn Stavnes velger seg ut rett syltetøy på Obs, er de nok ikke klar over at de er med i en sirkulær økonomi.  For både vinflasken og syltetøyglasset skal nemlig på en reise etter de har blitt kildesortert.

 ‒ Når vinflaska er tømt, havner den i beholderen til Iris sammen med annet glassemballasje og hermetikkbokser som vi sorterer ut. Dette er en ordning vi er meget godt fornøyd med, sier Henny om kildesorteringen hjemme.

Sendt videre

På hentedagen sørger sjåførene i Iris for at dunken blir tømt og retur-emballasjen fraktet til Vikan. Fra 1. april neste år blir denne dunken tømt hver måned også i distriktet, slik vi nå gjør i Bodø.
 På våre anlegg på Vikan og på Fauske blir emballasjen mellom-lagret og lastet på vogntog og sendt videre til Syklus sitt anlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Hit sender Iris, og en rekke andre avfallsselskaper, alt av glassemballasje og metallemballasje, etter at det er samlet inn fra innbyggerne. Glasset sortert i fire kategorier etter farge og hvor mye det er nedknust. .

Fra vinflaske til Glasopor

60 prosent av alt glass som kommer inn på fabrikken til Syklus blir eksportert til ulike glassverk i Europa, som produserer ny glassemballasje. Resten blir brukt i produksjonen av Glasopor skumglass.

 Ute på det store området hvor det ligger nok Glasopor skumglass til å fylle godt over 400 vogntog, står sjåfør Jens Lesteberg. Han har fått om bord 110 kubikk, eller 20 tonn, og er klar for å kjøre nordover til Hunstadmoen.

Ringen er sluttet

I forbindelse med utbyggingen av Riksvei 80 har Veidekke brukt nærmere 90 lass med Glassopor skumglass fra Onsøy. Den lave egenvekten gjør materialet unikt i bruk i ulike veiprosjekter. På Hunstad er det blant annet plassert over tunnelinngangene, viser utbyggingsleder Thomas Storlien i Veidekke

Dermed er ringen sluttet. Emballasjen fra vinflaska til Henny, og syltetøyglasset til Arnfinn og Marit, har vært innom mange stopp på veien i sirkelen, og ble til slutt til et unikt materiale i veifyllingen på Hunstad.

Dere er alle med i den sirkulære økonomien, så lenge dere kildesorterer alt dere har av avfall.
Det finnes ikke søppel lengre, bare potensielle nye produkter.