Miljøtorg Halsa åpner høsten 2018. Driften blir samlokalisert med Miljøtorg Reipå med felles ledelse. Det betyr at vedkommende som blir ansatt i stillingen skal arbeide i den daglige driften både på Reipå og Halsa. 
Iris har varierte arbeidstider på Miljøtorgene. Arbeidet vil derfor foregå på formiddag, ettermiddag/kveld og lørdag. Søknadsfrist: 22. april.
I tillegg til arbeidsleder søker Iris etter sjåfør for henting av husholdningsavfall i Bodø, deler av Fauske og deler av Gildeskål. Søknadsfrist på denne stillingen er 10. april.

For begge stillingene tilbys konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt miljø. Iris gir gode muligheter for egenutvikling, og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Vi har et samfunnsrettet formål med gode verdier og et godt arbeidsmiljø. 

Her kan du lese mer om sjåførstillingen.

Her kan du lese mer om stillingen som arbeidsleder for Miljøtorgene på Reipå og Halsa.

Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall i Salten i egen regi, eller på kontrakt med entreprenør Selskapet drifter alle 11 Miljøtorg på oppdrag for Iris Salten IKS og har ansvar for kundesenteret i Iris. Nytt Miljøtorg er under utbygging på Halsa i Meløy kommune. Iris konsernet har sitt hovedkontor/anlegg i Vikan utenfor Bodø.