De store snømengdene som har kommet i starten av denne uka skaper driftsutfordringer og dårlig fremkommelighet for sjåførene våre. De siste dagene har det vært flere ruter som dessverre ikke kunne kjøres som følge av manglende brøyting. Det forventes forsinket drift de kommende dagene som følge av dette. 

For at våre sjåfører skal ha mulighet til å kjøre inn ruter, samtidig som ordinære ruter skal kjøres, er det gjort en prioritering: Matavfallsruter som i starten av denne uka ikke blir kjørt på grunn av dårlig fremkommelighet, vil bli kjørt på nytt først neste ordinære tømmedag, om 14 dager. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av at det er få som har helt fulle matavfallsdunker. 

Hvis det likevel er slik at du har en helt full matavfallsdunk kan du sende e-post med beskjed om dette til iris@iris-salten.no. Gi beskjed når gaten du bor i er brøytet slik at våre sjåfører vet at det er fremkommelig når det skal tømmes.