Når du komposterer slipper du å kvitte deg med mat- og hageavfall i dunk og på miljøtorg, du sparer penger på å kjøpe jord, og du har full kontroll over innholdet i den jorden du selv produserer - men husk at kompostjorda er så næringsrik at den ofte må blandes med sand eller annen jord før den kan brukes. Det finnes i hovedsak fire måter å produsere kompost, avhengig av hvor mye og hvilke omgivelser du har. 

 

Ta kompost-quizen og finn UT hva som passer for deg

 

Varm kompost

Varmkompostering foregår ved at matavfall og annet komposterbart materiale legges i en lukket beholder. Legg kvister i bunnen, og vend innholdet med et redskap cirka én gang i uka – da sikrer du at det kommer nok luft til. Nedbrytningsprosessen i den lukkede beholderen gjør at insekter og dyr ikke slipper til. Tilfør ny mat så ofte som mulig, helst én gang om dagen.

Bokashi

Bokashi blir stadig mer populært! Prosessen kan foregå inni kjøkkenskapet eller på en liten veranda, men etter hvert må man blande inn jord. Her legges matavfallet i ei lufttett bøtte sammen med mellomlag av strø. Når bøtta er helt full, settes den til side. Etter to uker er matavfallet omgjort til svært næringsrik jord.

Kald kompost

Denne prosessen foregår utendørs og krever mindre innsats. Den brukes vanligvis til å kompostere hageavfall og plantemateriell. Nedbrytningsprosessen er lengre enn ved varmkompostering, men beholderen/bingen kan til gjengjeld være hjemmesnekra, og stå åpen.

Kjøkkenskapet

Ved å sortere matavfallet ut av annet avfall, og sette fram dunken på tømmedag, er du faktisk med på komposteringstrenden du også!
Iris tar seg nemlig av resten på komposteringsanlegget i Vikan. 
Og leverer du i tillegg hageavfallet ditt på miljøtorget (ikke Bodø), så er du virkelig med på notene.