to menn på miljøtorgAnsvarlig driftsoperatør Stian Sundby (t.v.) og driftsoperatør John Arve Lien ser fram til at Saltdalshytta blir skiftet ut. Til venstre for den vil den nye bygningen bli reist.

- Anbudspapirene går ut i disse dager. Vi håper at lokale entreprenører viser interesse for prosjektet. Frist for å gi anbud er satt til 4. juni. Vi legger opp til at anlegget skal stå ferdig i mars 2021, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris.
  Han er glad for at også anlegget på Vensmoen blir oppgradert til samme standard som de øvrige miljøtorgene til Iris, bortsett fra i Misvær hvor Iris leier lokaler.

Store forbedringer

Den store plasthallen og Saltdalshytta, som har fungert som kontor skal fjernes til fordel for et nytt bygg på 226 kvadratmeter. I tillegg skal ny port og nytt lysanlegg på plass.
  - Det nye anlegget vil få stor betydning både for ansatte og kunder. Det vil bli langt enklere å levere avfall da det meste kan leveres på et sted, samtidig som våre ansette får bedre arbeidsforhold. Vi er glade for at vi endelige er i startgropa og får gjort de nødvendige forbedringer på miljøtorget på Vensmoen, sier daglig leder Monica Tennfjord i Iris Service, selskapet som drifter alle miljøtorgene på vegne av Iris Salten.

Mer sortering

Miljøtorget på Vensmoen tok imot 1746 tonn med avfall i fjor. Det tilsvarer nærmere 70 vogntoglass. Av dette utgjorde restavfall 305 tonn. Alt ble fraktet til Vikan for videreforedling. Husholdninger og næringsliv i Saltdal leverte inn 81.000 kilo med farlig avfall som ble forskriftsmessig tatt hånd om videresendt til behandling.
  - Anlegget vårt på Vensmoen er godt besøkt og folk er flinke til å sortere avfallet. Målet her som ellers i Iris er at vi skal få ned mengden restavfall, slik at vi kan nyttiggjøre mer av avfallet i produksjon av nye produkter. Det vil gi oss en enda mer bærekraftig utnyttelse av avfallet, forteller ansvarlig driftsoperatør Stian Sundby.
  - Han ser fram til at nybygget skal stå ferdig og at han kan tilby kundene langt bedre lokaliteter.