Veiledning av kunder

- Våre driftsoperatører har som oppgave å gjøre det vi kaller en mottakskontroll på alt avfall som leveres. Det vil si at man ser over avfallet som skal kastes, og veileder kunder til riktig container, forklarer Monica Novik Tennfjord.

Iris Salten har siden 2022 varslet endringen, og på nyåret blir det altså satt krav til å bruke gjennomsiktig sekk nå du leverer avfall til et miljøtorg. 

-Vi har nylig gjort en gjennomgang av avfall fra tre containere med restavfall fra tre ulike miljøtorg. Og vi ser at det er mange som har begynt å bruke blank sekk, og vi regner med at denne overgangen skal gå veldig fint. Man kan selvsagt også levere avfallet løst om man ønsker det, poenget er at det skal være enkelt å gjøre en mottakskontroll, sier Tennfjord.

- Det vi også ser er at det fortsatt er over 40% av avfallet som havner i restavfallscontaineren på miløtorget som ikke er restavfall. Dette tenker vi er et godt bilde på at våre ansatte må ha mulighet til å veilede kunden til riktig sortering, og enkelt kunne se over avfallet som skal leveres, sier Monica.

Risiko for brann

Spesielt setter Iris fokus på å sørge for at farlig avfall og elektronikk ikke havner sammen med annet avfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og utgjør en risiko for brann må det spesialbehandles.

- Vi har utfordringer knyttet til brann og branntilløp på Vikan. I løpet av et år kan det brenne i restavfallshallen mellom 30 og 35 ganger. I de aller fleste tilfellene skyldes det brannfarlig avfall som har havnet sammen med restavfall.

-Gjennomsiktige sekker gjør det mulig å få øye på farlig avfall, og rettlede kunden til hvor på torget dette skal leveres, sier Monica.

Gjennomsiktig sekk som skal kastes i restavfallGjennomsiktig sekk gjør det mye enklere for de ansatte å gjøre en mottakskontroll av avfallet.

 

Vanlig praksis over hele landet

Er dette et grep som kun gjøres i Salten?

-Nei, dette er en helt vanlig regel hos de fleste norske renovasjonsselskap, som ble innført for første gang i Oslo i 2018, og etter dette har det blitt vanlig praksis over hele landet, sier Monica.

Det å innføre bruk av gjennomsiktige sekker har ført til endring. I Oslo opplevde Renovasjonsetaten at mengden farlig avfall ble halvert i løpte av 2020 etter at de innførte denne regelen. Les mer om resultatene her:

Halverte mengden farlig avfall

-Oppsummert er det altså tre viktige grunner til at vi nå ber alle i Salten om å slutte å bruke svarte sekker og begynne å bruke gjennomsiktige sekker: Tryggere arbeidshverdag for de ansatte som skal håndtere avfallet, sikre forsvarlig behandling av farlig avfall og sørge for god veiledning av kunden slik at vi sammen får til best mulig sortering, sier Monica.

Sortert avfall er gratis å levere

-Vi tar kun betalt for avfall som er definert som restavfall, andre avfallstyper er gratis å levere til torget. Den sorteringsjobben du gjør før du besøker oss sparer dermed både pengeboka, og man sørger for at en større andel av avfallet som leveres inn kan gjenvinnes eller gjenbrukes.

- Lurer du på en hvordan en spesifikk gjenstand er restavfall eller ikke, kan du enkelt søke denne opp på nettsiden sortere.no eller via appen vår. Pass på at veilederen er knyttet til kommunen du bor i. Da får du opp avfallstypen som gjenstanden skal leveres som, avslutter Monica.

Slik får du tak i sekker

Gjennomsiktige avfallsekker får du tak i hos de aller fleste byggevareforhandlere og dagligvarebutikker. Det er helt greit å bruke den gjennomsiktige Iris-sekken.