Analysen Iris har gjennomført er ikke mer avansert enn dette: Tre tonn restavfall blir tømt ut på en stor flate, sekker og poser blitt åpnet og alt blir sortert på nytt i den avfallskategorien det egentlig hører hjemme. 

- Det vi gjør er å skille avfallet som faktisk er restavfall, fra avfallet som kunne ha vært sortert og levert i en annen container på miljøtorget. På denne måten ser vi hvor mye feilsortering det er i restavfallet, og hva Iris må fokusere på når det kommer til tilrettelegging og kommunikasjon om sortering, sier Maria Mikkelsen, leder for kvalitet og forbedring i Iris Service AS. 

Den samme øvelsen blir også gjort på restavfallet som havner i dunken hjemme. 

- Innsikt i hva som havner i restavfallet, og ikke minst hva som ikke burde ha havnet der, er gull verdt for oss. Det forteller sannheten om hvor godt vi har nådd ut med vår informasjon til kunden og hvor skoen trykker når det kommer til sortering. 
 

50% er restavfall 

- Vi er fornøyde med hvor flinke folk i Salten er til å sortere det de leverer på miljøtorg. 52 % av det som har havnet i restavfallscontaineren er restavfall, sier Maria.  

Kvinne trekker avfallsdunk med papp i.Papp og papir funnet i restavfallet blir lagt i en egen dunk og veid under analysen.

På spørsmål om hvordan vi kan bli enda litt flinkere er svaret dette: 

- Det er noen grep Iris kan gjøre for å forbedre denne prosentandelen. Vi må blant annet legge bedre til rette for at gjenstander av hardplast skal kastes i egne containere på miljøtorget. Det samme gjelder isopor og varer til ombruk. Da vil kunden få enda bedre mulighet til å sortere. Og denne jobben er vi i gang med, forklarer Maria.  

- Kundene våre gjør veldig mye riktig når de leverer til våre miljøtorg, og det skal de ha ros for. 
 

Økt krav til ombruk

Tre representanter fra Bodø kommune var også innom en av dagene analysen ble gjennomført.  

Fire deltakere i analyse av restavfall.Tre representanter fra Bodø kommune deltok under analysen av restavfall.
 
- Vi var med fordi det er et mål å øke kildesorteringen i Bodø kommune, både fra næringslivet, kommunens egne virksomheter og fra private husstander. Økt kildesortering reduserer klimagassutslippene, sikrer bedre utnyttelse av tilgengelige ressurser og er en viktig forutsetning for en sirkulær økonomi, sier klimarådgiver Sigrid Vigdisdatter Berg. 

10 % av det som hadde havnet i container for restavfall var gjenstander som kunne ha vært mulig å bruke på nytt. Her ligger det altså et stort forbedringspotensial, og løsningen er på vei: 

- Fra nyttår endres avfallsforskriften, og kommunene gis strengere krav til utsortering, og plikt til å sende avfall til materialgjenvinning eller forberedelse til ombruk. Etter å ha vært med på denne gjennomgangen av restavfallet med Iris er det tydelig at vi i Bodø har et potensiale for å bli flinkere til å ta vare på det vi har, og gi bort det vi ikke trenger lenger, heller enn å kaste, sier Sigrid. 

 

Farlig avfall ut av rest 

- Totalt sett er vi som sagt fornøyde med sorteringsjobben som kundene våre gjør når de leverer på miljøtorget. Og så er det alltid greit å minne om at noe av det viktigste å levere riktig er farlig avfall og elektrisk avfall. Spesielt batterier er brannbomber. Dette kan du enten levere på butikker som selger batterier eller på miljøtorget, sier Maria. 

- Vi fant små mengder med farlig avfall i denne gjennomgangen. Men selv om farlig og elektrisk avfall ikke utgjorde så mye i vekt, kunne hver enkelt gjenstand vært kilde til brann, poengterer hun.
 


Veien videre 

- Ser vi fra resultatet fra samme gjennomgang i fjor, er bildet stort sett det samme. Iris har som sagt en viktig oppgave å legge enda bedre til rette for god sortering. Fremover skal det jobbes med nettopp dette og vi håper på enda bedre resultat i årene fremover, avslutter Maria.  

Resultat av restavfallsanlayse
AVFALLSTYPE ANDEL 
RESTAVFALL 52.1%
VARER TIL OMBRUK 9.9%
TREVIRKE 7.7%
HARDPLAST 5.8%
METALL/JERN 3.8%
TEKSTILER 3.3%
PLASTEMBALLASJE 2.9%
PAPIR OG BØLGEPAPP 4%
IKKE BRENNBART (KERAMIKK, BETONG, FLISER,GIPS) 3.7%
MATAVFALL 1.7%
ELEKTRISK AVFALL 1.5%
HAGEAVFALL/JORD 1.5%
FARLIG AVFALL  0.6%
ISOPOR 0.6%
IMPREGNERT TREVIRKE 0.4%
GLASSEMBALLASJE OG METALLEMBALLASJE/HERMETIKK 0.4%
TAUVERK OG GARN 0.1%


 

Hva er restavfall? 

Er du usikker på hva som skal kastes i restavfallet?

Mer info om sorterting på miljøtorget

Du kan bruke nettsiden sortere.no til å søke opp enkeltgjenstander som du ikke er helt sikker på. 

En kjapp oppsummering av hva som skal i restavfallet er:

 • Ødelagte møbler som ikke kan repareres  
 • Leker og møbler av hardplast 
 • Gips 
 • Isolasjon 
 • Laminat 
 • Tapet 
 • Klær og tekstiler som så tilgriset at de ikke kan rengjøres. For eksempel med olje, maling el. 

Typiske ting du ikke sorterer som restavfall, men som skal i en egen beholder på miljøtorget: 

 • Batterier  
 • Behandlet-, ubehandlet og impregnert trevirke
 • Brukbare klær og tekstiler – må ikke være tilgriset slik at de ikke er mulig å vaske rene:
  Klærne kan gjerne mangle knapper, være litt ødelagt i sømmer og ha små skader, men må likevel være brukbare som plagg.
 • Elektronikk  
 • Hageavfall, stein- og jordmasser
 • Keramikk, fliser og porselen 
 • Malingsspann med rester i og spraybokser 
 • Metallgjenstander
 • Pappesker og papir